Regionaal Autisme Centrum en Prestatieladder Sociaal ondernemen

Sinds 2017 is het Regionaal Autisme Centrum (autismebegeleiding.nl) een PSO-gecertificeerde organisatie. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit kwaliteitskeurmerk geeft inzicht in de mate waarin een organisatie meer dan gemiddeld sociaal onderneemt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op organisatieniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. 

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers, van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. De PSO-methode stimuleert dat dit op een kwalitatief goede en duurzame wijze wordt gerealiseerd.

In haar missie en visie geeft het regionaal autisme centrum aan te staan voor het ‘bieden van passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden’. Autisme wordt hierbij gezien als bijzonderheid. Deze bijzonderheid loopt door in alle levensfasen en dus ook tijdens het werkzame leven van de persoon. Dat is ook de reden dat de PSO zo’n grote betekenis heeft voor het RAC: personen met een bijzonderheid (op allerlei gebied) helpen zich te kunnen manifesteren in hun werk en zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie. 

Meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen kun je vinden op https://www.pso-nederland.nl

Binnenkort vind je hier het eerste Kids Nieuws!

Aanmelden voor wonen

Je kunt je aanmelden voor wonen zonder beschikking. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Europaweg 97
5707 CL  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.