Samen, eigen kracht, professionaliteit, perspectief

Het RAC heeft als missie om zorg te bieden aan mensen met autisme in alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden. Wij zien autisme niet als stoornis die behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid. Wij bieden professionele behandeling en begeleiding op maat aan in de regio’s Zuidoost-Brabant, Hart van Brabant en Limburg en hebben hier veel verschillende expertises in huis.

Klik op de afbeelding voor een vergroting en meer informatie, of neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Regionaal Autisme Centrum en Prestatieladder Sociaal ondernemen

Sinds 2017 is het Regionaal Autisme Centrum (autismebegeleiding.nl) een PSO-gecertificeerde organisatie. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit kwaliteitskeurmerk geeft inzicht in de mate waarin een organisatie meer dan gemiddeld sociaal onderneemt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op organisatieniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. 

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers, van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. De PSO-methode stimuleert dat dit op een kwalitatief goede en duurzame wijze wordt gerealiseerd.

In haar missie en visie geeft het regionaal autisme centrum aan te staan voor het ‘bieden van passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden’. Autisme wordt hierbij gezien als bijzonderheid. Deze bijzonderheid loopt door in alle levensfasen en dus ook tijdens het werkzame leven van de persoon. Dat is ook de reden dat de PSO zo’n grote betekenis heeft voor het RAC: personen met een bijzonderheid (op allerlei gebied) helpen zich te kunnen manifesteren in hun werk en zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie. 

Meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen kun je vinden op https://www.pso-nederland.nl

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.