Begeleiding en ondersteuning

Gespecialiseerde individuele begeleiding is begeleiding in de breedste zin van het woord. Afhankelijk van je hulpvraag en je kwaliteiten bekijken we welke begeleider en welke vorm van begeleiding passend is.

Gespecialiseerde begeleiding

Afhankelijk van je hulpvraag en kwaliteiten bekijken we welke begeleider en welke vorm van begeleiding passend is. Daarbij kun je denken aan o.a.:

• Informatie via gesprek, beelden of leesmateriaal
• Oefenen met behulp van mappen, opdrachten, spel etc.
• Samen doen/uitvoeren/oefenen
• Hulp bij plannen en organiseren

Begeleiding kan in de thuissituatie, op school, stageplek, bij het werk, in de vrije tijd, reizen met het openbaar vervoer, wonen etc. Het gaat bij begeleiding vaak om oefenen en (samen) doen. Uitgangspunt is jouw eigen kracht, hoe kom je tot verdere groei en ontwikkeling.

Jouw kracht is ons uitgangspunt

Jouw eigen kracht is ons uitgangspunt: samen met professionele ondersteuning van je begeleider, kom je tot groei en ontwikkeling.

Als je een beschikking hebt voor gespecialiseerde individuele begeleiding, kun je je online aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum.

De beschikking wordt tegenwoordig in de meeste situaties afgegeven door het Wmo-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente.

Na de online aanmelding vindt er zo snel mogelijk een intakegesprek plaats. Na het intakegesprek maken we samen een zorgplan en wordt de begeleiding gestart.

Specialist op het gebied van ASS

Wij zijn specialist op het gebied van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit betekent dat al onze medewerkers geschoold zijn om bij alles wat ze zeggen en doen uit te gaan van een werkwijze die past bij mensen met ASS. Dit luistert nauw en vereist constante alertheid. Wanneer jezelf geen ASS hebt is het moeilijk te begrijpen dat kleinigheden in onze ogen, voor iemand met ASS grote gevolgen kunnen hebben. Bv een gepland huisbezoek moeten afzeggen vanwege corona besmetting kan voor iemand met ASS enorm veel onrust veroorzaken. We zijn voorspelbaar en duidelijk, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Brengen structuur aan en zijn zelf rustig en neutraal. Dit lijkt voor de hand liggend voor iedere hulpverlener maar bij het werken met mensen met ASS luistert dit heel nauw.

ASS is pervasief, heeft op ieder levensgebied invloed en dit impliceert dan ook dat onze medewerkers “van alle markten thuis” moeten zijn. We ondersteunen en begeleiden op sociaal emotioneel gebied, praktisch, op het gebied van werk, financiën, wonen en relaties. 

We plannen onze afspraken zoveel mogelijk naar wens van de cliënt. Op vaste dagen en op vaste tijden.

ASS uit zich bij iedereen anders en voor de cliënt is het dan ook vaak een zoektocht hoe ASS zijn/haar leven precies beïnvloedt. Samen met de cliënt onderzoeken en bespreken we dit door gebeurtenissen na te bespreken.

We wisselen face to face contact af met online afspraken. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de client. De begeleiding is te allen tijde maatwerk.

Bij start van onze hulpverlening brengen we het netwerk van de cliënt in kaart en wanneer de cliënt daar toestemming voor geeft gaan we samen met de cliënten en voor hen belangrijke personen in gesprek. Vaak is er in het verleden van alles gebeurd doordat de cliënt met ASS en het netwerk zonder ASS elkaar verkeerd hebben begrepen. Ze spreken als het ware niet dezelfde taal en onze begeleiding bestaat vaak uit het tolk-vertaler zijn zodat men elkaar beter gaat begrijpen.

Verder onderzoeken we samen met de cliënt welke behoeften er zijn op sociaal gebied. We ondersteunen bv bij oriëntatie op vrijetijdsbesteding. Bereiden gesprekjes voor, gaan mee indien wenselijk. Oefenen in rollenspelen etc.

We betrekken bij dit alles zoveel mogelijk het al bestaande netwerk en verdelen taken. Natuurlijk zoeken we ook naar uitbreiding van netwerk of proberen verstoorde verstandhoudingen te herstellen.

Hierin wordt gewerkt aan een vertrouwensband door luchtige gesprekken, wandelen, etc. Langzaam maken we aan de hand van bijvoorbeeld een mindmap de doelen concreet.

Alles wat we doen is in samenspraak en op verzoek van de cliënt. [Dialoog model] We passen de te maken stapjes aan op de mogelijkheden. Bv zelfstandig bellen met een overheidsinstantie kan een heel groot doel zijn dat we in kleine stapjes zullen moeten uiteenrafelen.

(Oefenen in rollenspel, voordoen, overnemen dus, samendoen en dan alleen doen.)

Een fijne vrijetijdsbesteding vinden kost ook vaak veel tijd en heeft ook veel stapjes nodig. Keuzes maken is voor iemand met ASS vaak lastig, informatie wordt vaak trager verwerkt ( ook bij normaal tot hoogbegaafde mensen). Ordening en structuur aanbrengen in het aanbod, oriënteren, eerste keer erheen etc. zijn allemaal “milestones to be taken.”

Dit geldt voor alle levensgebieden: volgen van studie, krijgen van werk, zelfstandig wonen, financiën, sociale contacten. We zoeken steeds de samenwerking met ter zake kundige ketenpartners/ instanties.

Zelfstandiger worden kan vaak ook lastig zijn door het gegeven dat er vaak een wat meer beschermd opvoedingsklimaat geboden is en er daardoor vaardigheden nog ontwikkeld moeten worden op dit gebied. We gaan uit van talenten en sterke kanten en gebruiken die om een cliënt verder te helpen. De oplossingsgerichte methodiek is daar een prachtig middel toe. Er wordt dan gekeken hoe de cliënt zelf stapjes kan zetten, of al eerder heeft gezet en nu weer kan gebruiken.

Bij onze cliënten in de woonvoorziening zullen we ten alle tijden goed afstemmen wat de cliënt nodig heeft en waar hij bij gebaat is. Binnen onze woonvoorzieningen bieden wij diverse (laagdrempelige) activiteiten aan waar onze cliënten aan deel kunnen nemen met diverse onderliggende doelen, te denken aan: omgaan met anderen, deelnemen aan de kookactiviteit (met als doel te leren koken, gezond te eten, budgetteren) .

 Als iemand er niet in slaagt om zelfstandig te wonen zonder de directe nabijheid van toezicht of ondersteuning, kan beschermd wonen in de vorm van een zogenaamd wooninitiatief een oplossing bieden. Een “wooninitiatief” bestaat uit een aantal bij elkaar gelegen appartementen met een gezamenlijke ruimte, waarbij dagelijks begeleiding op maat wordt geboden.

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Europaweg 97
5707 CL  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Binnenkort vind je hier het eerste Kids Nieuws!

Aanmelden voor wonen

Je kunt je aanmelden voor wonen zonder beschikking. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.