CIA voor verwijzers

Case Identification Autismespectrumstoornis voor verwijzers

Regionaal Autisme Centrum (RAC)
Schootense Loop 2
5708 HX  
Helmond

Datum:

Naam cliënt:

Geboortedatum cliënt:

Naastbetrokkene: 

Psychodiagnosticus/verwijzer:


Case Identification Autismespectrumstoornis (CIA)

Vuijk, R. (2018)

Deze vragenlijst is gebaseerd op de NIDA (Vuijk 2016) en bestaat uit 10 vragen die bedoeld zijn om een eerste vermoeden van een autismespectrumstoornis bij volwassenen in kaart te brengen. De vragenlijst kan worden afgenomen in de psychodiagnostische fase van case identification, meestal ingebed in een reguliere ggz-intake. Ook in een huisartsenpraktijk en bij aanmeldteams van ggz-instellingen kan de vragenlijst afgenomen worden. De vragen kunnen worden gesteld aan de cliënt en eventuele naastbetrokkene. Daarnaast kan de ggz-professional door middel van observatie de vragen tijdens en/of na afloop van het gesprek beantwoorden. 

De vragen 1 tot en met 7 bestaan elk uit drie deelvragen (abc). De a-vraag wordt gesteld aan de cliënt, de b-vraag wordt gesteld aan een naastbetrokkene indien aanwezig en de c-vraag wordt beantwoord door de ggz-professional op basis van observatie. De vragen 8 tot en met 10 worden gesteld aan cliënt en eventueel naastbetrokkene.


Scoringsadvies: 

Zowel één, twee als drie bevestigende antwoorden op de deelvragen (abc) leveren per vraag één positieve score op de vragen 1 tot en met 7 op. Voorbeeld: vraag 1a wordt bevestigd, vraag 1b wordt bevestigd en vraag 1c wordt niet bevestigd. Dit geeft 2 bevestigende antwoorden op vraag 1 en levert één positieve score op vraag 1 op. De vragen 8, 9 en 10 leveren per bevestigend antwoord één positieve score op. 

Ten minste vijf positieve scores op de vragen 1 tot en met 7 en met ten minste één positieve score op de vragen 8 tot en met 10 en in samenhang met de informatie verkregen uit gesprek en observatie, kan men het vermoeden van autismespectrumstoornis onderbouwen en overwegen.

1a. Ben je (cliënt) altijd al beperkt geweest in het delen van gedachten en gevoelens
met anderen? 

1b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al beperkt is geweest in het 

delen van gedachten en gevoelens met anderen? 

1c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt

hiervan waar? 


Score op vraag 1: 0 / 1

2a. Ben je (cliënt) altijd al beperkt geweest in het opmerken en interpreteren van de
lichaamstaal van anderen? 

2b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al beperkt is geweest in het

opmerken en interpreteren van de lichaamstaal van anderen? 

2c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt hiervan waar?


Score op vraag 2: 0 / 1

3a. Ben je (cliënt) altijd al beperkt geweest in het begrijpen wat gepast gedrag is in
de ene situatie, maar niet in de andere? 

3b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al beperkt is geweest in het
begrijpen wat gepast gedrag is in de ene situatie, maar niet in de andere? 

3c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt
hiervan waar? 


Score op vraag 3: 0 / 1

4a. Heb je (cliënt) altijd al een vaste of herhalende manier van bewegen, van voorwerpen
gebruiken of van spreken gehad? 

4b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al een vaste of herhalende
manier van bewegen, van voorwerpen gebruiken of van spreken heeft gehad? 

4c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt
hiervan waar?


Score op vraag 4: 0 / 1

5a. Heb je (cliënt) het altijd al moeilijk gevonden om met veranderingen om te gaan? 

5b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) het altijd al moeilijk gevonden
heeft om met veranderingen om te gaan? 

5c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt
  hiervan waar? 


Score op vraag 5: 0 / 1

6a. Ben je (cliënt) altijd al sterk opgegaan in bepaalde interesses? 

6b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al sterk is opgegaan in
bepaalde interesses? 

6c.Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt

hiervan waar? 


Score op vraag 6: 0 / 1

7a. Ben je (cliënt) altijd al erg gevoelig of ongevoelig geweest voor bepaalde
  zintuiglijke prikkels (bv. geluid, geur of aanraking)? 

7b. Vind je als naastbetrokkene, dat (naam cliënt) altijd al erg gevoelig of ongevoelig
  geweest is voor bepaalde zintuiglijke prikkels (bv. geluid, geur of aanraking)? 

7c. Wat neem je als psychodiagnosticus/verwijzer in het contact met de cliënt
  hiervan waar? 


Score op vraag 7: 0 / 1

8. Is er bij jullie (cliënt en/of naastbetrokkene en/of omgeving) lijdensdruk (op basis van
  de antwoorden op de vragen 1 tot en met 7)? 

Score op vraag 8: 0 / 1

9. Is er bij je (naam cliënt) in je kindertijd gedacht aan autisme of was daar
een vermoeden van? 


Score op vraag 9: 0 / 1

10.  Is er bij jou in de familie sprake van of vermoeden van autisme?


Score op vraag 10: 0 / 1


Totaalscore CIA vraag 1 t/m 7:


Totaalscore CIA vraag 8 t/m 10:

Met ten minste vijf positieve scores op de vragen 1 tot en met 7 en met ten minste één positieve score op de vragen 8 tot en met 10 en in samenhang met de informatie verkregen uit gesprek en observatie, kan men het vermoeden van autismespectrumstoornis onderbouwen en overwegen.


De CIA is overgenomen uit:

Vuijk, R. (2018). Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen. Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/ Dare to Design. 


Aanvullende informatie:

  1. Is er eerder een psychiatrische diagnose gesteld bij deze cliënt? Zo ja, door wie en welke diagnose?
  1. Heeft er eerdere behandeling plaatsgevonden binnen de GGZ? Zo ja, waar en vanwege welke klacht?
  1. Is er sprake van vastgestelde laagbegaafdheid bij deze cliënt?
  1. Zijn er bij cliënt problemen op de verschillende leefgebieden, zoals wonen, werk, relatie, financiën of somatiek?
  1. Zijn er naast de problemen/klachten die binnen deze vragenlijst gerapporteerd worden nog andere problemen/klachten aan de orde, zoals op gebied van stemming, angst, trauma, psychose etc?

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.