news_icon
Laatste nieuws

Cliëntenraad: nieuwe leden gezocht !

Hallo, wij zijn Joris en Ruud, en vormen op dit moment samen de CliëntenRaad (CR) van het Regionaal Autisme Centrum (RAC). We zijn op zoek naar nieuwe leden om de CR uit te breiden, het doel is uiteindelijk 5 leden te hebben. Als CR vertegenwoordigen wij de algemene belangen van cliënten binnen het RAC.

Wij komen hiervoor 4x per jaar samen voor overleg met de directie. Daarnaast adviseren wij de directie tussentijds (gevraagd en ongevraagd), bijvoorbeeld over informatievoorziening naar cliënten, privacy, algemeen beleid, etc. Gemiddeld zijn we ongeveer 1-2 uur per maand hiermee bezig.

Op dit moment bestaat de CR uit 2 leden, daarom zijn we op zoek naar een 3e lid, om vervolgens verder te willen groeien naar 5 leden. Ben jij een cliënt bij het RAC  of een ouder/verzorger/begeleider van een cliënt bij het RAC en zie jij het zitten om lid te worden van de CR, laat het dan weten per email of via een werknemer van het RAC.
Ons email adres is clientenraad@regionaalautismecentrum.nl

Zie voor meer informatie de folder elders op de website.

Huidige CliëntenRaad

Joris (voorzitter)

Hallo, ik ben Joris en mijn oudste zoon kreeg  al een aantal jaar thuis begeleiding van RAC. Sinds een aantal jaar woont hij in een woonproject van RAC.

Ruud (secretaris)

Hallo, ik ben Ruud. Ik woon in Helmond en ben werkzaam bij ASML. Ik ben inmiddels alweer 8 jaar cliënt bij het RAC. Eind vorig jaar heeft een vriend me overgehaald om lid te worden van de CR toen hij ermee stopte.

vacature