Groepsbehandelingen 18+

  • Psycho-educatie: (voor cliënten met autisme en een belangrijke betrokkene, zoals ouders of partner): deelnemers vergroten hun kennis over autisme spectrum stoornissen, waardoor er meer onderling begrip, herkenning en acceptatie ontstaat.
  • Cognitieve Gedragstherapie: mensen met autisme leren hun negatieve manieren van denken – die vaak leiden tot negatieve gevoelens en gedrag – om te zetten in meer positieve en realistische manieren. Hierbij houden we rekening met het autisme van cliënt.
  • Communicatie en ASS in de relatie (voor cliënten met autisme en hun partner): (echt)paren krijgen meer kennis en inzicht in de gevolgen van autisme in de eigen partnerrelatie.
  • Stressregulatie groepsbehandeling: deelnemers met autisme maken kennis met verschillende oefeningen. Hierbij gaat het steeds om het verplaatsen van de aandacht, het meer bewust worden en zijn van hun lichaam, wat zij voelen in en aan hun lichaam en om het leren minder aandacht te richten op negatieve gedachtes en gevoelens.
  • Behandeling sociale cognitie (TOM) en sociaal gedrag: deelnemers met autisme vergroten hun inzichten in sociale situaties en vergroten kennis ten aanzien van het inzetten van passend sociaal gedrag.

Heb je een vraag? Stel deze dan gerust!

Autismetotaal.nl