Groepstraining 18-

Wij bieden verschillende soorten trainingen aan.

 • Cognitieve Gedragstherapie
  kinderen leren hun negatieve manieren van denken – die vaak leiden tot negatieve gevoelens en gedrag – om te zetten in meer positieve en realistische manieren.
 • Brussencursus
  Voor broertjes en zusjes van cliënt met autisme: broers en zussen van kinderen met autisme (de “brussen”) krijgen inzicht in het autisme. Daarnaast gaat de training in op wat dit voor hen als broer of zus betekent en leren de brussen hoe zij het beste met hun broer of zus om kunnen gaan.
 • Oudercursus
  Voor ouders van een kind met autisme: ouders worden deskundiger op het gebied van autisme spectrum stoornissen. We koppelen de specifieke deskundigheid die ouders al hebben met betrekking tot hun eigen zoon/dochter aan de professionele kennis omtrent autisme. Ouders leren beter kijken door de “auti-bril”, waardoor ze nog beter leren omgaan met hun kind. Daarnaast is er sprake van een lotgenotencontact, waardoor ouders herkenning vinden bij elkaar.
 • Psycho-educatie (voor verschillende leeftijdsgroepen en ouders):
  Deelnemers vergroten de kennis over autisme spectrum stoornissen, waardoor er meer begrip, herkenning en acceptatie bij ouders en kind ontstaat.
 • TOM (Theory of Mind) voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar:
  Deelnemers vergroten de volgende TOM-vaardigheden: kennismaken en perceptie, perceptie (kijken en luisteren), imitatie en doen-alsof, emoties (blij, boos, bang, bedroefd), voorstellingsvermogen en fantasie en werkelijkheid.
 • TOM gevorderden:
  Deze training is een vervolg op de TOM vaardigheden en gaat dieper in op de leerstof.
 • SOVA (sociale vaardigheidstraining voor verschillende leeftijdsgroepen):
  Kinderen en jongeren leren sociale vaardigheden die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten.