Financiering regionaal autisme centrum

Hoe regel ik mijn zorg?

Het is best ingewikkeld tegenwoordig om de zorg geregeld te krijgen en je raakt makkelijk de weg kwijt als het gaat over beschikkingen, verwijzingen, toekenningen en indicaties. En dan hebben we het nog niet over alle verschillende wetten. Of allerlei verschillende instanties. Daarom hieronder een poging om het makkelijk uit te leggen.

Maak je keuze uit:
Ouder dan 18 jaar > Diagnostiek en behandeling
Ouder dan 18 jaar > Overige zorgproducten
Jonger dan 18 jaar
Zorgvraag rondom werk

In sommige situaties kun je te maken krijgen met de WLZ (Wet Langdurige Zorg), dan is een “indicatie” nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en krijg je te maken met het Zorgkantoor. 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Diagnostiek en behandeling

Ouder dan 18 jaar

Voor diagnostiek en behandeling heb je een “verwijzing” nodig van een arts voor “Gespecialiseerde Geneeskundige GGZ”. Dat kan de huisarts zijn, maar een psychiater of bijvoorbeeld bedrijfsarts kan ook. De zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Let op: in Nederland geldt voor iedereen bij de zorgverzekering een verplicht eigen risico per jaar, in 2022 is dat 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro per jaar zelf moet betalen. 

Voor informatie hierover: klik hier.  Daarnaast hebben sommige mensen ook gekozen voor een vrijwillig eigen risico.

Voor alle andere zorgproducten is meestal een “Beschikking” nodig vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Neem hiervoor contact op met het WMO loket van de gemeente waar je woont.

Het kan ook zijn dat je met de WLZ (Wet Langdurige Zorg) te maken hebt. Dan gaat het krijgen van een indicatie via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zie hiervoor ook deze link: Informatie CIZ

Let op: Zowel de WLZ als de WMO kent een eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen. Die eigen bijdrage wordt achteraf via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) verrekend.

Bereken hier de eigen bijdrage.

Overige zorgproducten

Ouder dan 18 jaar

Jonger dan 18 jaar

Je hebt een “Beschikking” nodig vanuit de Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met het Jeugdloket van de gemeente waar je woont. Voor diagnostiek en behandeling is een “verwijzing” van een arts ook geldig. Meestal is dat de huisarts, maar een (kinder)psychiater of jeugdarts of kinderarts kan ook.

Autismewerk.nl is de arbeidstak binnen het Regionaal Autisme Centrum, gespecialiseerd in het re-integreren en coachen van mensen met autisme. Mens, werk en inkomen staan hierbij centraal. We hebben ons gespecialiseerd in bemiddeling, begeleiding, ondersteuning en het geven van advies aan mensen met autisme en hun omgeving. Hierbij werken wij nauw samen met het UWV, gemeenten en bedrijven. Dat doen we vanuit verschillende coaching en re-integratietrajecten, afhankelijk van de hulpvraag en/of opdracht. Autismewerk.nl werkt enkel vanuit opdrachten gefinancierd door UWV, gemeente of bedrijven.

In geval van een zorgvraag rondom werk kunnen we het beste samen met jou kijken naar jouw specifieke situatie. Neem gerust even contact op!

Zorgvraag rondom werk

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.