Groepsbehandelingen 18-

Naast individuele behandeling, bieden wij verschillende soorten groepsbehandelingen aan voor kinderen, jongeren en hun ouders*: 

Het doel van deze groepsbehandeling is om bij kinderen en hun ouders hun kennis over en inzicht in autismespectrumstoornissen te vergroten en wat dit voor hun en de omgeving betekent. Ook wordt gekeken naar hoe zij hier mee kunnen leren omgaan in het dagelijkse leven. Dit kan zorgen voor meer begrip, herkenning en acceptatie bij het kind en de ouders.

Voor wie: kinderen met een autismespectrumstoornis (alle leeftijdsgroepen) en hun ouders

Psycho-educatie

Kennis over, en inzicht in autismespectrumstoornissen vergroten

Brussengroep

Om broertjes en zusjes van een kind met een autismespectrumstoornis meer inzicht en kennis te geven

Het doel van deze groepsbehandeling is om de broertjes en zusjes van een kind met een autismespectrumstoornis (de “brussen”) meer kennis over en inzicht te geven in deze diagnose. Daarnaast gaat de behandeling in op wat dit voor hen als broer of zus kan betekenen en leren zij hoe ze het beste met hun broer of zus om kunnen gaan.


Voor wie: broertjes en zusjes van kinderen met een autismespectrumstoornis 

Het doel van deze groepsbehandeling is om jongeren vaardigheden aan te leren, hoe ze om kunnen gaan met moeilijke situaties, hoe jongeren zichzelf kunnen zijn en leren om datgene te doen wat ze graag willen doen in hun leven. Jongeren leren om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn zij in staat om hun aandacht te richten op de dingen die zij werkelijk belangrijk vinden.

Voor wie: kinderen met een autismespectrumstoornis tussen 10 – 18 jaar


ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 4 kids

Om jongeren vaardigheden aan te leren hoe om te gaan met o.a. moeilijke situaties.

Sociale Cognitie Basis 


Basiskennis over de emoties en sociale vaardigheden te vergroten.

Het doel van deze groepsbehandeling is om de basiskennis over de emoties en sociale vaardigheden te vergroten. Kinderen leren over de basisemoties (blij, boos, bang, bedroefd) en oefenen met het herkennen van hun eigen en andermans emoties. Ook leren ze basisvaardigheden om te reageren op anderen of met iemand in gesprek te gaan.
De theorie wordt geoefend aan de hand van opdrachten en spelletjes en ook thuisopdrachten die het kind thuis met (een van) de ouders, begeleider en/of broer(s)/zus(sen) kan oefenen.

Voor wie: kinderen met een autismespectrumstoornis tussen 6 – 12 jaar

Het doel van deze groepsbehandeling is om kinderen, aanvullend op de basisvaardigheden, meer te leren over emoties en lichaamssignalen die daarbij horen en gedachtes die zij en anderen kunnen hebben in (sociale) situaties. Ze leren manieren om te gaan met hun emoties en het zich verplaatsen in wat een ander denkt en voelt. 

De theorie wordt geoefend aan de hand van opdrachten en spellen en ook thuisopdrachten die het kind thuis met (een van ) de ouders, begeleider en/of broer(s)/zus(sen) kan oefenen.

Voor wie: kinderen met een autismespectrumstoornis tussen 6 – 12 jaar 

Sociale Cognitie Gevorderden

Manieren leren om te gaan met emoties en verplaatsen in wat een ander denkt en voelt. 

Sociaal Gedrag

Sterker worden in sociale vaardigheden en beter sociaal gedrag.

Het doel van deze groepsbehandeling is om sterker te worden in de sociale vaardigheden en meer sociaal gedrag te laten zien. De kinderen en jongeren leren over (omgaan met) hun eigen en andermans emoties en gedachtes, zodat zij zich beter kunnen inleven. Ook leren ze meer over gesprekstechnieken in het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties, o.a. op social media. 
Door middel van het delen van eigen ervaringen, rollenspellen en opdrachten wordt deze theorie in de behandeling geoefend, waarin ook thuisopdrachten worden gegeven.

Voor wie: kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

* Met ouders wordt in deze context ook de verzorger(s) van het kind bedoeld

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.