eHealth

Hoe kunnen wij eHealth op een slimme manier inzetten voor zowel cliënten als medewerkers, zodat cliënten de best passende behandeling en begeleiding (blijven) krijgen? Is eHealth een oplossing voor de oplopende wachtlijsten? Is het een antwoord om de zorg nog gerichter rondom cliënten te organiseren? En kunnen we ook voldoen aan de strikte regels rondom veilige communicatie met en over cliënten? Vragen waar wij als Regionaal Autisme Centrum een antwoord op willen vinden.

Zorg op afstand, maar wel persoonlijk en dichtbij.

Het gaat om thema’s als klantportalen, social media, communicatie apps en blended behandelingen. In eind 2017 is gestart met de eerste pilot eZorg Communicatie. Via deze applicatie van KPN kun je veilig beeldbellen en chatten met cliënten, collega’s, leerkrachten etc. Inmiddels is deze pilot afgerond en zullen we deze applicatie structureel gaan inzetten binnen onze organisatie.

Zorg via internet

Binnen de gezondheidszorg is eHealth een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg dichtbij. EHealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Via eHealth kunnen cliënten tijd- en plaats-onafhankelijk zorg  vragen en krijgen via een tablet of smartphone.