Innovatie

Levensloopbestendige begeleiding bieden betekent ook op het juiste moment de juiste middelen kunnen inzetten. Dit kunnen personen uit het netwerk van cliënt zijn, maar ook behandelaren of juist technische hulpmiddelen. Veel van onze cliënten zijn geïnteresseerd in techniek en hebben de kwaliteiten om deze te verbeteren. Wij zetten graag samen die stap door kennis en kunde met elkaar te verbinden. Door samen te werken met o.a. de TUe kunnen we zinvolle producten ontwikkelen die ondersteuning bieden aan vragen uit de praktijk.

Zo gaan we starten met een applicatie waarbij kinderen hun emoties kunnen weergeven. De applicatie is ontwikkeld door Judian Yin, studente van TUe. In samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum. Om de applicatie volledig bruikbaar te maken gaan we samen met jongeren (en hun ouders) van het Regionaal Autisme Centrum de applicatie uitproberen en onderzoeken. De resultaten zullen meegenomen worden om de applicatie volledig in gebruik te kunnen nemen als onderdeel van een begeleiding of behandeltraject.