Organisatie

Het Regionaal Autisme Centrum biedt met zo’n 250 medewerkers diagnostiek, behandeling, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding voor ongeveer 1500 mensen voor wie een autisme-gerelateerde aanpak nodig is.
Ons werkgebied is Brabant en Limburg. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Helmond, we hebben een dependance in Tegelen.

Historie:

Het begon in 2003.

Het begon allemaal toen Arno van de Kam (als orthopedagoog destijds werkzaam in het speciaal onderwijs) en Bert van IJken (als psychiater destijds verbonden aan een GGZ instelling) samen Autismebegeleiding.nl oprichtten. Een bureau gericht op -zoals de naam al zegt- begeleiding van mensen met autisme. Er bleek veel behoefte aan en Autismebegeleiding.nl groeide mee met de hulpvragen: voor diagnostiek en behandeling werd in 2006 de Stichting Autismetotaal.nl opgericht, in 2009 volgde Autismewerk.nl (voor arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding) en in 2013 kwam Autismewoon.nl. De vier onderdelen werden onder één overkoepelende naam gebracht: het Regionaal Autisme Centrum.

Hulp op alle levensgebieden

Het Regionaal Autisme Centrum bestaat uit de volgende onderdelen:
• Autismebegeleiding.nl (gespecialiseerde begeleiding, advies en praktische hulp)
• Autismewerk.nl (ondersteuning bij arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding)
• Autismetotaal.nl (diagnostiek en behandeling)
• Autismewoon.nl (op maat gemaakte woonvoorzieningen)