Beschikking, verwijzing, toekenning, indicatie

Het is best ingewikkeld tegenwoordig om de zorg geregeld te krijgen en je raakt makkelijk de weg kwijt als het gaat over beschikkingen, verwijzingen, toekenningen en indicaties. En dan hebben we het nog niet over alle verschillende wetten. Of allerlei verschillende instanties. Daarom hier een poging om het makkelijk uit te leggen:

  • ouder dan 18 jaar: voor diagnostiek en behandeling heb je een “verwijzing” nodig van een arts voor “Gespecialiseerde Geneeskundige GGZ”. Dat kan de huisarts zijn, maar een psychiater of bijvoorbeeld bedrijfsarts kan ook. De zorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Let op: in Nederland geldt voor iedereen een verplicht eigen risico per jaar, in 2021 is dat 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro per jaar zelf moet betalen. Voor informatie hierover: klik hier.  Daarnaast hebben sommige mensen ook gekozen voor een vrijwillig eigen risico.
  • ouder dan 18 jaar: voor alle andere zorgproducten is meestal een “Beschikking” nodig vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Neem hiervoor contact op met het WMO loket van de gemeente waar je woont. Let op: de WMO kent een eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen. Die eigen bijdrage wordt achteraf via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) verrekend maar is wel vooraf te berekenen.
  • jonger dan 18 jaar: je hebt een “Beschikking” nodig vanuit de Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met het Jeugdloket van de gemeente waar je woont. Voor diagnostiek en behandeling is een “verwijzing” van een arts ook geldig.
  • in geval van een zorgvraag rondom werk kunnen we het beste samen met jou kijken naar jouw specifieke situatie.

In sommige situaties kun je te maken krijgen met de WLZ (Wet Langdurige Zorg), dan is een “indicatie” nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en krijg je te maken met het Zorgkantoor.

Je kunt ook te maken krijgen met ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget). In geval van PGB krijg je te maken met de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

Meer informatie? Dan is dit een handige website.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.