news_icon
Laatste nieuws

Samenwerking met woningcorporatie Area

Sneller passende woonplek voor jongeren met autisme uit het trainingshuis in Uden

Woningcorporatie Area en het Regionaal Autisme Centrum maken het voor jongeren met autisme makkelijker om een passende woonplek te vinden. Als de jongeren na de begeleiding in het trainingshuis van het Regionaal Autisme Centrum in Uden klaar zijn voor nog meer zelfstandigheid, kunnen zij nu makkelijker doorstromen naar een huurwoning. Woningcorporatie Area en het Regionaal Autisme Centrum hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Thuis in de wijk

Area wil samen met partners zorgen voor een thuis in de wijk voor inwoners die het (net) niet alleen redden. Daarvoor zijn nodig een veilig thuis, geen onnodig gedoe, waardevolle daginvulling, passende begeleiding en een fijne leefomgeving voor en met iedereen. Het gezamenlijke initiatief voor de bewoners van het trainingshuis sluit hierbij aan.

Trainingshuis

In het trainingshuis wonen jongeren beschermd op kamers en krijgen ze begeleiding en behandeling. Ze bereiden zich voor op zelfstandiger (begeleid of beschermd) wonen. Gemiddeld wonen jongeren 1 tot 3 jaar in het trainingshuis.

Afspraken

Bewoners van het trainingshuis van het Regionaal Autisme Centrum krijgen bij Area voorrang zodat zij kunnen doorstromen naar een woonplek met meer zelfstandigheid. Hiervoor zijn 4 tot 5 woningen beschikbaar. Verder gaan Area en Regionaal Autisme Centrum volgend jaar samen op zoek naar een locatie met 4 tot 6 geclusterde woningen. Doorstromers die nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen, kunnen daar dagelijks efficiënte ondersteuning krijgen vanuit het woonteam van het Regionaal Autisme Centrum.