news_icon
Laatste nieuws

Theatervoorstelling ‘Aut of Office’

PERSBERICHT

Helmond, 14 juni 2019

Verbinden en ontmoeten bij theatervoorstelling ‘Aut of Office’

Senzer en het Regionaal Autisme Centrum kregen gisteren veel positieve reacties na de interactieve theatervoorstelling ‘Aut of Office’ door Theatergroep Bint. Ongeveer 100 relaties, vooral werkgevers van bedrijven en organisaties waar autisme een rol speelt, zagen de voorstelling die op herkenbare wijze laat zien hoe het kan zijn als een collega autisme heeft.

Theatervoorstelling ‘Aut of Office’

Op de werkvloer zijn psychische kwetsbaarheden vaak een taboe. Hier wil Theatergroep Bint met deze theatervoorstelling graag verandering in brengen. Bint laat zien welke uitdagingen er zijn en welke kansen er liggen. Informatie, herkenbare en hilarische scenes, liedjes, prikkelende vragen aan het publiek en momenten voor reflectie wisselen elkaar in hoog tempo af. Samen zetten ze de kijker aan het denken en brengen ze het gesprek op gang. De voorstelling werd op 13 juni mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Autisme Centrum en Senzer.

Verbinden

Senzer en het Regionaal Autisme Centrum hebben samen de voorstelling naar Helmond gehaald om werkgevers te laten ervaren wat de voordelen zijn van iemand met autisme in je organisatie. Dit draagt bij aan een goede beeldvorming over mensen met autisme. Senzer en het Regionaal Autisme Centrum zien meer mogelijkheden tot samenwerking om mensen vanuit deze specifieke doelgroep meer kansen te geven op de reguliere arbeidsmarkt. De organisaties delen de visie dat mensen met autisme, met de juiste begeleiding, hele waardevolle medewerkers kunnen zij in alle sectoren.

Ontmoeten

De voorstelling bood een ontmoetingsmoment aan professionals van bedrijven en organisaties waar autisme een rol speelt. De theatervoorstelling kan ook binnen bedrijven een katalysator zijn voor het gesprek over wat er eigenlijk normaal is en wie dat bepaalt. Over het omgaan met verschillen tussen mensen die er nu eenmaal altijd zijn, met én zonder autisme.

Autisme in alle beroepsgroepen

Van alle mensen met autisme in Nederland heeft 28 procent betaald werk, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Autisme komt bij werknemers in alle beroepsgroepen voor.

In de media vind je vooral veel succesverhalen uit de ict-wereld maar de meeste mensen met autisme werken echter in de zorg zo blijkt uit gegevens van het Nederlands Autisme Register. Maar liefst 29% van de volwassenen met autisme vindt zijn/haar werk niet passend wat betreft niveau en inhoud. En bijna 20% van de groep werkenden met Autisme heeft moeite bij het vinden van hulp bij loopbaanbegeleiding. Niet iedere werkgever kan er even goed mee omgaan als iemand meldt dat hij autisme heeft, blijkt uit onderzoek. Onbekendheid met autisme en vooroordelen weerhouden werkgevers er soms van om in zee te gaan met een werknemer met autisme. Een gemiste kans, want mensen met autisme kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de werkvloer (bron: Nederlands Autisme Register)

Over Theatergroep Bint

Theatergroep Bint bestaat uit de twee theatermaaksters Hetty Willems en Bartelijn Ouweltjes. Hetty en Bartelijn hebben beiden een fascinatie en verwondering voor het gedrag van de mensen om hen heen. Ze maakten al eerder voorstellingen over de impact van autisme op de nabije omgeving, ADHD en depressie. In november 2015 wonnen ze de Yarden Afscheidsprijs voor het meest taboedoorbrekende en innovatieve project met hun voorstelling over de dood.

Over Regionaal Autisme Centrum

Het Regionaal Autisme Centrum is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met autisme. De cliënt met zijn vraag is leidend. Het uitgangspunt is: gewoon waar kan, speciaal waar moet. Een belangrijke drijfveer is om samen met de cliënt en zijn naasten te zoeken naar talenten en de voorwaarden om die verder te ontwikkelen. En om de omgeving te leren hoe te stimuleren om te groeien. Het Regionaal Autisme Centrum wil bijdragen aan meer begrip voor mensen met autisme en daarmee aan verbinding tussen mensen.

Over Senzer

Senzer biedt toekomst in werk. Het werkbedrijf gaat uit van de kwaliteiten en talenten van mensen en ziet kansen, geen beperkingen. Achtergrond en leeftijd spelen geen rol, ook niet of iemand zelfstandig kan werken of extra ondersteuning nodig heeft. Senzer helpt werkzoekenden hun -soms verborgen- talenten te ontwikkelen en ondersteunt werkgevers bij hun P&O- en arbeidscapaciteitsvragen. Via en bij Senzer zijn duizenden mensen aan de slag. Om dat voor elkaar te krijgen werkt Senzer samen in een uitgebreid netwerk van werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Zo voert Senzer de Participatiewet uit in de regio Helmond-De Peel.

EINDE PERSBERICHT