Aanmelden ouder dan 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden?

Let op:

 • woon je in één van de Meijerij gemeenten? Dan kunnen we in 2018 nieuwe aanmeldingen voor Gespecialiseerde Begeleiding alleen nog maar aannemen op basis van PGB.
 • wil je komen wonen middels “Beschermd Thuis” in de regio Noord en Midden Limburg? Neem dan contact op met het Zorg en Veiligheidshuis te Venlo of Roermond.
 • woon je in de gemeente Venlo en wil je aanmelden voor gespecialiseerde begeleiding? Meld je dan eerst bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar het Regionaal Autisme Centrum of naar een andere zorgaanbieder.
 • voor 18+ is de aanmeldwachttijd momenteel 8 weken en de behandelwachttijd 4 weken. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het moment dat we alle informatie binnen hebben en de intake.
 • meld je aan voor diagnostiek of behandeling? Dan hangt de wachttijd af van welke zorgverzekeraar je hebt: Voor Menzis, VGZ en Zilveren Kruis kunnen we in 2018 geen nieuwe cliënten meer aannemen. Uiteraard zijn we in gesprek met deze zorgverzekeraars om dit probleem op te lossen. We hopen eind september hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Aanmelden gaat zo:

 1. Download rechts het aanmeldformulier
 2. Open het gedownloade aanmeldformulier met Acrobat Reader*
 3. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 4. Sla het formulier op je computer op
 5. mail het ingevulde formulier naar: aanmeldingen@regionaalautismecentrum.nl

Heb je geen Acrobat Reader? Download dan eerst hier de laatste versie.

Je kunt het formulier natuurlijk ook gewoon uitprinten en met de post opsturen.

Let op:

 • voor diagnostiek en behandeling 18+ is een verwijzing van een (huis)arts nodig
 • voor andere aanmeldingen is meestal een zgn. “beschikking” van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO loket van de gemeente
 • een PGB vanuit het zorgkantoor (WLZ) is ook mogelijk

Hoe gaat het dan verder?

 1. Een telefonisch contact wordt ingepland waarin uitgelegd wordt wat er verder aan gegevens nodig is
 2. Eventueel vindt een nader (telefonisch) gesprek plaats, we noemen dat een “pré-intake”
 3. Beoordeeld wordt vervolgens of je hulpvraag passend is bij wat het Regionaal Autisme Centrum kan bieden
 4. Indien ja dan zal een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.