Aanmelden ouder dan 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden?

Let op:

 • woon je in één van de Meijerij gemeenten? Dan kunnen we in 2018 nieuwe aanmeldingen voor Gespecialiseerde Begeleiding alleen nog maar aannemen op basis van PGB.
 • wil je komen wonen middels “Beschermd Thuis” in de regio Noord en Midden Limburg? Neem dan contact op met het Zorg en Veiligheidshuis te Venlo of Roermond.
 • woon je in de gemeente Venlo en wil je aanmelden voor gespecialiseerde begeleiding? Meld je dan eerst bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar het Regionaal Autisme Centrum of naar een andere zorgaanbieder.
 • ben je verzekerd bij CZ en meld je aan voor diagnostiek of behandeling? Dan kunnen we je aanmelding helaas nog niet in behandeling nemen. Op dit moment is het Regionaal Autisme Centrum nog in gesprek met het inkoopteam van CZ voor een contract 2018. Dit betekent dat we op dit moment nog geen concrete afspraken hebben met CZ en dat we nu nog geen cliënten in zorg kunnen nemen die bij CZ verzekerd zijn. We zijn nog met CZ in overleg over het zorgcontract 2018. Kun je hierop niet wachten, neem dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van CZ.
 • voor 18+ is de aanmeldwachttijd momenteel 8 weken en de behandelwachttijd 2 weken. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het moment dat we alle informatie binnen hebben en de intake.

Aanmelden gaat zo:

 1. Download rechts het aanmeldformulier
 2. Open het gedownloade aanmeldformulier met Acrobat Reader*
 3. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 4. Sla het formulier op je computer op
 5. mail het ingevulde formulier naar: aanmeldingen@regionaalautismecentrum.nl

Heb je geen Acrobat Reader? Download dan eerst hier de laatste versie.

Je kunt het formulier natuurlijk ook gewoon uitprinten en met de post opsturen.

Let op:

 • voor diagnostiek en behandeling 18+ is een verwijzing van een (huis)arts nodig
 • voor andere aanmeldingen is meestal een zgn. “beschikking” van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO loket van de gemeente
 • heb je vragen, neem dan gerust even contact op met ons clientbureau.