Aanmelden ouder dan 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden? Je kunt aanmelden voor DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING of voor GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Om samen te kijken wat voor jou het beste is gebruiken wij Het Dialoogmodel

Het Regionaal Autisme Centrum heeft met verschillende zorgverzekeraars budgetafspraken gemaakt over diagnostiek en behandeling. Voor diagnostiek en behandeling 18+ is een verwijzing van een (huis)arts nodig.

Voor 2020 hebben we inmiddels met alle verzekeraars contracten afgesloten.  Voor 18+ is afhankelijk van waar je verzekerd bent de gemiddelde aanmeldwachttijd momenteel 16 weken en de behandelwachttijd 6 weken. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het moment dat we alle informatie binnen hebben en de intake.

We zien dat we op dit moment heel veel aanmeldingen ontvangen, hierdoor kunnen de wachttijden oplopen.

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

 • woon je in één van de Meijerij gemeenten? Dan kunnen we nieuwe aanmeldingen voor Gespecialiseerde Begeleiding alleen nog maar aannemen op basis van PGB.
 • wil je komen wonen middels “Beschermd Thuis” in de regio Noord en Midden Limburg? Neem dan contact op met het Zorg en Veiligheidshuis te Venlo of Roermond.
 • woon je in de gemeente Venlo en wil je aanmelden voor gespecialiseerde begeleiding? Meld je dan eerst bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar het Regionaal Autisme Centrum of naar een andere zorgaanbieder.
 • wanneer je woont in een van onderstaande regio’s is onderstaande informatie van toepassing.
  • Helmond
  • Peelgemeenten (Someren, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne)
  • Dommelvallei + (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Waalre, Son en Breugel)
  • BOV (Best ,Oirschot, Veldhoven)
  • De Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden)
  • A2 gemeenten (Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck)

  Wij willen je informeren over het feit dat wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat wij kunnen verwerken.

  Dit betekent dat het lang kan duren voordat er een (telefonisch) gesprek gepland gaat worden.

  Helaas kunnen wij op dit moment niet aangeven hoe lang het gaat duren.

  Mocht je hulpvraag echt urgent zijn vragen wij je contact op te nemen met je gemeente om samen te overleggen welke andere zorgaanbieder wel direct kan voldoen aan je begeleidingsvraag

Aanmelden gaat zo:

 1. Klik rechts bovenaan op de link aanmeldformulier
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 3. Klik daarna op verzenden

Let op:

 • voor aanmeldingen is meestal een zgn. “beschikking” van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO loket van de gemeente
 • een PGB vanuit het zorgkantoor (WLZ) is ook mogelijk

Hoe gaat het dan verder?

 1. Een telefonisch contact wordt ingepland waarin uitgelegd wordt wat er verder aan gegevens nodig is
 2. Eventueel vindt een nader (telefonisch) gesprek plaats, we noemen dat een “pré-intake”
 3. Beoordeeld wordt vervolgens of je hulpvraag passend is bij wat het Regionaal Autisme Centrum kan bieden
 4. Indien ja dan zal een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jou gegevens klik dan hier om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.