Aanmelden ouder dan 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden?

Het Regionaal Autisme Centrum heeft met verschillende zorgverzekeraars budgetafspraken gemaakt over diagnostiek en behandeling.

Ben je verzekerd bij onderstaande zorgverzekeraars dan kunnen we gewoon je aanmelding aannemen:

 • Caresq
 • DSW
 • Multizorg

 

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen is voor onderstaande zorgverzekeraars het budgetplafond voor 2019 reeds bereikt:

 1. Menzis
 2. VGZ
 3. CZ
 4. Zilveren Kruis

Wat betekent dit voor jou?

Ben je verzekerd bij één van deze vier verzekeraars dan betekent dit dat wij op dit moment helaas geen nieuwe aanmeldingen voor diagnostiek of behandeling van volwassenen in behandeling kunnen nemen.

Wat nu?

Je kunt in overleg met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekering kijken naar de mogelijkheden. Meer informatie over zorgbemiddeling vind je op de website van je zorgverzekeraar.

Tot slot

Wij begrijpen dat deze informatie zeer vervelend is. Als zorgaanbieder ervaren wij hetzelfde probleem. Wij hopen dat je met de afdeling zorgbemiddeling van je verzekeraar tot een passende oplossing komt.

Let op:

 • woon je in één van de Meijerij gemeenten? Dan kunnen we nieuwe aanmeldingen voor Gespecialiseerde Begeleiding alleen nog maar aannemen op basis van PGB.
 • wil je komen wonen middels “Beschermd Thuis” in de regio Noord en Midden Limburg? Neem dan contact op met het Zorg en Veiligheidshuis te Venlo of Roermond.
 • woon je in de gemeente Venlo en wil je aanmelden voor gespecialiseerde begeleiding? Meld je dan eerst bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar het Regionaal Autisme Centrum of naar een andere zorgaanbieder.
 • voor 18+ is de aanmeldwachttijd momenteel 12 weken en de behandelwachttijd 6 weken. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het moment dat we alle informatie binnen hebben en de intake.

Aanmelden gaat zo:

 1. Klik rechts bovenaan op de link aanmeldformulier
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 3. Klik daarna op verzenden

Let op:

 • voor diagnostiek en behandeling 18+ is een verwijzing van een (huis)arts nodig
 • voor andere aanmeldingen is meestal een zgn. “beschikking” van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO loket van de gemeente
 • een PGB vanuit het zorgkantoor (WLZ) is ook mogelijk

Hoe gaat het dan verder?

 1. Een telefonisch contact wordt ingepland waarin uitgelegd wordt wat er verder aan gegevens nodig is
 2. Eventueel vindt een nader (telefonisch) gesprek plaats, we noemen dat een “pré-intake”
 3. Beoordeeld wordt vervolgens of je hulpvraag passend is bij wat het Regionaal Autisme Centrum kan bieden
 4. Indien ja dan zal een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jou gegevens klik dan hier om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.