Aanmelden met verwijzing

Voor aanmelding bij het Regionaal Autisme Centrum is een “indicatie”, “verwijzing” of “beschikking” nodig.

Hier meer over weten? Klik hier.

Samen met jou willen we graag kijken of jouw hulpvraag past bij wat wij je kunnen bieden.

Om samen te beslissen wat voor jou het beste is gebruiken wij Het Dialoogmodel.

Aanmelden gaat zo:

  1. Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in.
  2. Klik daarna op verzenden.

We nemen daarna contact met je op.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens klik dan hier om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.

Let op: aanmeldstop voor 18plussers:

We hebben bij zorgverzekeraars voortdurend te maken met budgetafspraken waardoor we soms een nieuwe aanmelding voor diagnostiek en behandeling 18+ tijdelijk niet kunnen aannemen.

Voor enkele zorgverzekeraars hebben we te maken met een zorgplafond, waardoor we dit jaar helaas geen nieuwe 18 + cliënten meer aan kunnen nemen.

Je kunt je wel aanmelden, maar een intake kan dan pas in 2021 plaatsvinden. Kun je hier niet op wachten, neemt dan contact op met het zorgbemiddelingsteam van je zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken vervolgens naar je situatie en bespreken de mogelijkheden.

Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ
  • Menzis, tenzij je de polis “Menzis Basis Vrij” afgesloten hebt, dan kun je nog wel bij ons terecht
  • VGZ
  • Zilveren Kruis/Achmea/De Friesland

De zorgverzekeraar kan deel uitmaken van een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels klik hier.

N.B. de afspraken met de verzekeraars veranderen voortdurend.

De wachttijd voor overige verzekeraars afhankelijk per zorgverzekeraar, gemiddeld:

aanmeldwachttijd: 20 weken

behandelwachttijd: 10 weken

Aanmeldformulier

Vul de gegevens in zodat we met je contact kunnen opnemen.

met het inzenden van dit formulier geef je toestemming aan het Regionaal Autisme Centrum om deze gegevens te mogen gebruiken ten behoeve van de verwerking van je aanvraag. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden en kunnen te allen tijde op je verzoek weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van de gegevens zie het privacyreglement van het Regionaal Autisme Centrum.

RAC