Aanmelden ouder dan 18 jaar

Ben je ouder dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden?

Let op:

 • woon je in één van de Meijerij gemeenten? Dan kunnen we nieuwe aanmeldingen voor Gespecialiseerde Begeleiding alleen nog maar aannemen op basis van PGB.
 • wil je komen wonen middels “Beschermd Thuis” in de regio Noord en Midden Limburg? Neem dan contact op met het Zorg en Veiligheidshuis te Venlo of Roermond.
 • woon je in de gemeente Venlo en wil je aanmelden voor gespecialiseerde begeleiding? Meld je dan eerst bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar het Regionaal Autisme Centrum of naar een andere zorgaanbieder.
 • Ben je verzekerd bij Menzis en meld je aan voor diagnostiek of behandeling? Helaas hebben we een intakestop voor Menzis verzekerden.
 • voor 18+ is de aanmeldwachttijd momenteel 7 weken en de behandelwachttijd 6 weken. De aanmeldwachttijd is de wachttijd tussen het moment dat we alle informatie binnen hebben en de intake.

Aanmelden gaat zo:

 1. Klik rechts bovenaan op de link aanmeldformulier
 2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 3. Klik daarna op verzenden

Let op:

 • voor diagnostiek en behandeling 18+ is een verwijzing van een (huis)arts nodig
 • voor andere aanmeldingen is meestal een zgn. “beschikking” van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO loket van de gemeente
 • een PGB vanuit het zorgkantoor (WLZ) is ook mogelijk

Hoe gaat het dan verder?

 1. Een telefonisch contact wordt ingepland waarin uitgelegd wordt wat er verder aan gegevens nodig is
 2. Eventueel vindt een nader (telefonisch) gesprek plaats, we noemen dat een “pré-intake”
 3. Beoordeeld wordt vervolgens of je hulpvraag passend is bij wat het Regionaal Autisme Centrum kan bieden
 4. Indien ja dan zal een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jou gegevens klik dan hier om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.