Aanmelden maar nog geen verwijzing

Voor aanmelding bij het Regionaal Autisme Centrum is een “indicatie”, “verwijzing” of “beschikking” nodig.

Je zult voordat we je aanmelding kunnen aannemen eerst die verwijzing moeten regelen.

Zodat we daarna samen met jou kunnen kijken of jouw hulpvraag past bij wat wij je kunnen bieden.

Hier meer over weten? Klik hier.

Let op: aanmeldstop voor 18plussers:

We hebben bij zorgverzekeraars voortdurend te maken met budgetafspraken waardoor we soms een nieuwe aanmelding voor diagnostiek en behandeling 18+ tijdelijk niet kunnen aannemen.

Voor enkele zorgverzekeraars hebben we te maken met een zorgplafond, waardoor we dit jaar helaas geen nieuwe 18 + cliënten meer aan kunnen nemen.

Je kunt je wel aanmelden, maar een intake kan dan pas in 2021 plaatsvinden. Kun je hier niet op wachten, neemt dan contact op met het zorgbemiddelingsteam van je zorgverzekeraar. De zorgadviseurs kijken vervolgens naar je situatie en bespreken de mogelijkheden.

Het gaat om de volgende zorgverzekeraars:

  • CZ
  • Menzis, tenzij je de polis “Menzis Basis Vrij” afgesloten hebt, dan kun je nog wel bij ons terecht
  • VGZ
  • Zilveren Kruis/Achmea/De Friesland

De zorgverzekeraar kan deel uitmaken van een grote koepelorganisatie, ofwel concern. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de bijbehorende koepels klik hier.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jou gegevens klik dan hier om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.

RAC