Aanmelden jonger dan 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar en wil jij jezelf aanmelden?

Of willen je ouders je aanmelden (en ben je het daarmee eens)?

Om samen te beslissen wat voor jou het beste is gebruiken wij Het Dialoogmodel.

Let op:

  • woon je in Venlo? Meld je dan bij de Toegang van de gemeente Venlo (www.venlo.nl/sociale-wijkteams). Zij stellen dan een leefzorgplan op en verwijzen naar een zorgaanbieder. Dat kan het Regionaal Autisme Centrum zijn maar kan ook een andere zorgaanbieder zijn.

Aanmelden gaat zo:

  1. Klik rechts bovenaan op de link aanmeldformulier
  2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
  3. Klik daarna op verzenden

Let op:  je hebt meestal een zgn. “beschikking”  van de gemeente nodig. Neem daarvoor contact op met het WMO/Jeugd loket van de gemeente.

Hoe gaat het dan verder?

  1. Een telefonisch contact wordt ingepland waarin uitgelegd wordt wat er verder aan gegevens nodig is
  2. Eventueel vindt een nader (telefonisch) gesprek plaats, we noemen dat een “pré-intake”
  3. Beoordeeld wordt vervolgens of de hulpvraag passend is bij wat het Regionaal Autisme Centrum kan bieden
  4. Indien ja dan zal een intakegesprek gepland worden.

Tijdens het aanmeldproces worden verschillende gegevens verzameld. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien er geen hulpverleningstraject bij het Regionaal Autisme Centrum wordt opgestart zullen deze gegevens vernietigd worden.

Wil je weten hoe wij omgaan met jou gegevens klik dan HIER om de privacy verklaring te kunnen lezen.

Vragen? Neem dan gerust even contact op.

Autismebegeleiding.nl