Uitval en verzuim voorkomen

Als medewerkers vanuit hun talent werken, levert dit meer creativiteit, bevlogenheid en betrokkenheid op. Alle reden om als werkgever en werknemer alert te blijven dat medewerkers vitaal, gemotiveerd, vakbekwaam en productief blijven.

Autismewerk heeft de dienstverlening daarom de laatste jaren sterk uitgebreid en wij zijn ons steeds verder gaan ontwikkelen op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid. Vanuit onze jarenlange ervaring blijkt o.a. dat het in een vroeg stadium inzetten van interventies kan zorgen dat verzuim voorkomen wordt of dat de duur van het arbeidsverzuim verkort wordt.

Ontwikkeling op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Productieve, tevreden en betrokken medewerkers

Goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid vertaalt zich in een aantal concrete uitkomsten zoals productiviteit, tevredenheid en betrokken medewerkers en een afname van het verzuim. Autismewerk.nl kan met behulp van jobcoaching meer inzicht bieden in het functioneren van medewerkers. Gekeken wordt naar de belasting die het werk bij medewerkers met zich meebrengt, en naar de eventuele risico’s op uitval. Ook worden interventies die hier op kunnen volgen in kaart gebracht.

Als er sprake is van een ziekmelding kan Autismewerk.nl. werkgevers en werknemers ondersteunen om een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid (inclusief alle bijbehorende re-integratieverplichtingen) te voorkomen door al aan de beginperiode van verzuim kortdurende interventies in te zetten. Hiermee voorkomen we dat de drempel om terug te keren naar werk steeds hoger wordt. Tijdens de interventie is er aandacht voor de reden van uitval, we maken inzichtelijk waar de problematiek ligt en leggen de focus erop om de medewerker op een gezonde manier terug te laten keren naar de werkomgeving.

Preventie

Focus op een gezonde manier van terugkeren naar de werkomgeving

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.