Uitvoering wet verbetering poortwachter

De werkgever is verplicht het loon van de werknemer door te betalen als hij arbeidsongeschikt is. Als die arbeidsongeschiktheid langer gaat duren rust op de werkgever de verplichting om alles in het werk te stellen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Dat kan in zijn eigen werk of in ander werk al dan niet aangepast of in werk bij een andere werkgever.

Hervatten in eigen werk of in ander werk al dan niet aangepast maar bij de eigen werkgever wordt ook wel Spoor 1 genoemd. Hervatten in werk bij een andere werkgever noemt men Spoor 2.

Autismewerk beschikt over re-integratiemedewerkers die specifiek gericht zijn op het coachen en ondersteunen binnen Spoor 1 en/of Spoor 2. Zij hebben kennis van de wet en regelgeving die de Wet Verbetering Poortwachter met zich meebrengt voor een gedegen re-integratietraject.

Autismewerk kan door het bedrijf of de organisatie ingekocht worden voor deze re-integratie dienstverlening. Bij aanvang van het traject wordt een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de vraagstelling. Ten tijde van het traject worden tussentijdse evaluatiemomenten ingepland tussen werkgever, werknemer en de re-integratiemedewerker

Werkgever en werknemer adviseren bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter blijft de werkgever ten tijde van het traject regiehouder over het traject.

Autismewerk beschikt ook over eigen Arbeidsdeskundigen. Zij kunnen werkgever en werknemer adviseren bij langdurige arbeidsongeschiktheid of preventief om (langdurig) arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Een Arbeidsdeskundige kan tevens ingekocht worden voor het verrichten van een gedegen en onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek.

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.