news_icon
Laatste nieuws

UPDATE CORONAVIRUS d.d. 19-5-2020

Beste cliënten van het Regionaal Autisme Centrum,

Op 6 mei jl heeft Premier Rutte in zijn persconferentie, samen met Minister de Jonge een verruiming aangekondigd van de maatregelen.

Wat betekent dit voor onze begeleidingen?

Dit betekent niet dat we massaal onze cliënten weer kunnen bezoeken in de thuissituatie, want we weten ook dat nu de scholen weer begonnen zijn en we meer bewegingsruimte hebben gekregen er een risico bestaat dat er een nieuwe golf aankomt.

Wel zullen we soepeler omgaan met het bezoeken van cliënten, daar waar het echt nodig is om de cliënt te zien.

Uitgangspunt is en blijft:

  • Contact met je begeleider via beeldbellen, whatsappen etc.
  • Als het noodzakelijk is kan er besloten worden dat je begeleider op bezoek komt.
  • In dat geval heeft het de voorkeur om samen buiten te gaan wandelen.
  • Als dit niet mogelijk is kan een bezoek in de thuissituatie plaatsvinden, met in achtneming van de algemene richtlijnen.

Algemene richtlijnen bij huisbezoek:

  • Aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • Geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • In principe geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft.

Wat betekent dit voor de groepsactiviteiten begeleiding?

De woensdagmiddagclub en andere clubjes zijn inmiddels weer opgestart, maar het logeren kan voorlopig niet doorgaan. Wel wordt over een alternatieve vorm nagedacht; we zijn hierin in overleg met de gemeenten. Zodra hierover meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd.

Wat betekent dit voor diagnostiek en behandeling op kantoor Helmond en Tegelen?

De face-to-face afspraken voor diagnostiek en behandeling op kantoor Helmond en Tegelen kunnen nog niet worden opgestart.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om beide locaties Coronaproof in te richten.

Er ligt een plan van aanpak, de materialen zijn besteld maar het is nog even wachten totdat duidelijk is wanneer alles klaar is.

Zodra dit bekend is zal hierover worden gecommuniceerd.