news_icon
Laatste nieuws

UPDATE CORONA d.d. 15-12-2020

Betreft: Corona-update 15 december 2020

Gisteravond heeft minister president Mark Rutte een toespraak gehouden waarin hij heeft aangekondigd dat ons land in lockdown gaat, in ieder geval tot 19 januari a.s. Dit alles met als doel zoveel mogelijk het aantal contactmomenten te beperken om zo de verspreiding en besmetting van het Coronavirus te beteugelen.

Wat betekenen de lockdown maatregelen die gisteren zijn afgekondigd nu voor alle activiteiten van het Regionaal Autisme Centrum?

Voor een groot deel blijven de huidige maatregelen gelden:

  • Begeleiding en jobcoaching: Uitgangspunt is begeleiding via beeldbellen, meerdere (kortere) gesprekken, verspreid over de week. Als het echt nodig is, dan is face to face contact mogelijk.
  • Groepsbehandeling 12-: Blijft toegestaan.
  • Woensdagclub en Sport-en beweegclub 12-: Blijft toegestaan.
  • Logeren: Blijft doorgaan voor kinderen 12-. Voor de ouderen in aangepaste online-vorm.

Wat verandert er dan wel?

  • Behandeling en diagnostiek: Hier was eerder nog iets meer mogelijk m.b.t. face to face contact. Nu geldt ook hier het uitgangspunt: alles via beeldbellen, alleen als het echt noodzakelijk is, dan is face to face mogelijk.
  • Groepsbehandeling 18+: Geen fysieke bijeenkomsten, alleen in online vorm.
  • Dagbesteding ZieZOO: Met cliënten en autismebegeleiders worden afspraken op maat gemaakt.
  • Wooninitiatieven: 2 cliënten en 1 begeleider is max. 3 personen tegelijkertijd in de gezamenlijke ruimte.

Deze maatregelen, deze tijd is ingrijpend voor ons iedereen; het raakt ons allemaal.

Daarom is het zo belangrijk om oog te houden voor elkaar, geef ruimte en begrip.

We komen er samen doorheen!

Namens directie en crisisteam,

Brigitte Stuurstraat

Directeur Zorg