news_icon
Laatste nieuws

UPDATE CORONA d.d. 4-11-2020

Betreft: Corona-update 4 november 2020

N.a.v. de persconferentie van dinsdag 3  november is er vanochtend (digitaal) overleg geweest tussen het crisisteam en de teamleiders van het RAC om te bekijken wat de maatregelen betekenen voor de zorg.

In de basis blijft het huidige beleid gehandhaafd:

– Beperk reisbewegingen, blijf zoveel mogelijk thuis.

– Begeleiding en behandeling via beeldbellen is de norm, maar als het echt nodig is dan kan er face to face contact zijn met je begeleider/behandelaar. We adviseren om de face to face begeleiding en behandelcontacten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden (wandelafspraak).

Aanvullende maatregelen:

Groepsgrootte naar max. 2 betekent:

– Logeren 12+, de meidenclub en de jongensclub wordt tijdelijk, in ieder geval de komende 2 weken, geschorst; logeren 12- en woensdagclub (12-) en beweegclub (12-) kunnen wel doorgaan.

– In de gezamenlijke ruimte van de wooninitiatieven mogen max. 2 cliënten en 1 begeleider tegelijkertijd aanwezig zijn.

– We zullen de bewoners van onze wooninitiatieven persoonlijk informeren over de maatregel dat ze max. 2 personen tegelijkertijd thuis kunnen ontvangen.

Voor onze zorgdierentuin Dierenpark Zie-ZOO zijn de maatregelen wel ingrijpend, aangezien er een verplichte sluiting is afgekondigd voor alle dierentuinen.

Voor de duidelijkheid: de sluiting geldt voor bezoekers. Heb je dagbesteding bij Zie-ZOO, dan ben je nog steeds welkom. Het betekent wel er in groepjes van 2 personen zal worden gewerkt.

We wensen iedereen veel succes en sterkte en mocht je vragen hebben kun je te allen tijde bij je begeleider of behandelaar terecht.

Met vriendelijke groet,

Brigitte Stuurstraat

Directeur Zorg