Klachten

Een klacht is een gratis advies, dat is het motto waarop we willen omgaan met klachten.

Natuurlijk doen we alles eraan om de best mogelijke zorg te bieden, maar het blijft mensenwerk. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent.  Voor ons is dat belangrijk om te weten, want dan kunnen we proberen er iets aan te doen. Bespreek het daarom direct met je hulpverlener als je niet tevreden bent. Als dat het probleem niet heeft opgelost hebben we nog een klachtenprocedure. Meer weten? Hieronder staat de klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Informatie hierover kunt u downloaden. Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg en het Geschillenreglement Stichting Geschilleninstantie KPZ kunt u bij ons opvragen.

 

KLACHTENPROCEDURE REGIONAAL AUTISME CENTRUM

1.1       Heeft u een klacht? Meld het ons!

Alle medewerkers van het Regionaal Autisme Centrum streven er naar om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, het gedrag van medewerkers, procedures of andere zaken rondom het Regionaal Autisme Centrum. Wij verzoeken u dit te melden, want dan kunnen we er wat aan doen. In deze procedure vindt u informatie over hoe u uw onvrede met ons kunt delen.

1.2       Zoeken naar oplossingen

Als u een klacht bij ons meldt, dan zullen we samen met u zoeken naar een oplossing. We hebben hiervoor een vaste procedure, waarbij we eerst de interne klachtenprocedure volgen: de klacht wordt besproken met een van onze medewerkers, met zijn/haar leidinggevende of met een intern of extern vertrouwenspersoon. Levert dit geen resultaat op dan kunt u de externe klachtenprocedure inzetten: u kunt uw klacht dan voorleggen bij het Klachtenportaal Zorg.

1.3       Stappen van de klachtenprocedure

 Fase 1: Interne klachtenprocedure:

A) Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker

De eerste stap bij een klacht is altijd dat u uw klacht direct bespreekt met de betreffende medewerker om te proberen om het gezamenlijk op te lossen. De betrokken medewerker onderneemt actie ten aanzien van de klacht.

B) Indien de klacht niet voldoende is opgelost

De tweede stap bij een klacht is dat u telefonisch, schriftelijk of via email contact opneemt met het Regionaal Autisme Centrum. U kunt dan uw klacht melden bij de leidinggevende van de betreffende medewerker. Deze persoon zal dan samen met u proberen een oplossing te vinden. Indien dit gewenst is kan de leidinggevende u aanbieden een intern- of extern vertrouwenspersoon* in te schakelen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en ondersteunt u door samen met u te zoeken naar een passende informele oplossing.

Fase 2: Externe klachtenprocedure:

C) Komt u er met de leidinggevende niet uit

Is de klacht na overleg met de leidinggevende of de intern- / extern vertrouwenspersoon nog niet voldoende opgelost, dan kunt u de klachtenprocedure met een externe, onafhankelijk partij voortzetten. U kunt dan contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl.

1.4    Privacy

De ingediende klacht wordt uiterlijk 2 jaar na afhandeling verwijderd uit ons systeem.

*De intern vertrouwenspersoon is een medewerker van de organisatie, aangesteld door de directie. Wilt u liever contact met iemand van buiten de organisatie? Dan kunt u de extern vertrouwenspersoon inschakelen.