news_icon
Laatste nieuws

Weer PSO Trede 3 gecertificeerd

Onlangs is het Regionaal Autisme Centrum geheraudit voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit certificaat wordt toegekend aan organisaties die –een meer dan gemiddeld aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt–  een kans op een baan of leerplek bieden.

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, objectief meet en erkent. De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend.

Bij het Regionaal Autisme Centrum staat meedoen in de samenleving hoog in het vaandel. Werk is daarbij een ultiem doel. Sociaal ondernemen is daarom voor ons heel vanzelfsprekend. Binnen het Regionaal Autisme Centrum hebben we aantal mensen weten te plaatsen voor een baan of leerplek.
De PSO maakt dat zichtbaar en wij zijn trots op deze erkenning.

Trede 3 betekent dat het Regionaal Autisme Centrum behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep en voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Op de PSO-website staat het als volgt omschreven: organisaties die de norm voor trede 3 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.