Arbeidsbegeleiding

Als iemand met autisme al betaald werk heeft, kunnen wij zorg dragen voor de arbeidsbegeleiding op de werkplek. Je kunt daarbij denken aan advies over de inrichting en de organisatie van het werk, maar ook aan het inwerken en trainen op de werkplek: het aanleren van handelingen en trainen van benodigde vaardigheden. Ook voor het opsporen en verhelpen van storingen in de arbeidssituatie (bij calamiteiten of crisis) kun je bij ons terecht. Omdat het functioneren van de werknemer sterk gerelateerd is aan de werkgever en collega’s, begeleiden we ook hen.