Arbeidsbegeleiding

Over arbeidsbegeleiding, ook wel job-coaching genoemd, spreken we wanneer de werknemer een betaalde werkplek heeft en daarbij ondersteuning krijgt van een van onze gespecialiseerde jobcoaches.

Het doel van job-coaching is erop gericht om met de werknemer en werkgever te zorgen dat er een duurzame arbeidsrelatie ontstaat en/of behouden blijft. Dit kan alleen bereikt worden wanneer er bij beiden sprake is van wederzijds begrip, respect, acceptatie en inzet naar maximale haalbaarheid.

Of er sprake is/kan zijn van een duurzame arbeidsrelatie hangt sterk af van de intentie en motivatie van zowel werknemer als werkgever. De jobcoach is een (tijdelijk) instrument wat ingezet wordt om werknemer en werkgever hierbij te ondersteunen en te begeleiden. De jobcoach heeft oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer en het vergroten van zijn of haar werknemersvaardig-heden. Daarnaast heeft de jobcoach een adviserende rol als het gaat om aanbrengen van verduidelijking of bij het aanpassen van werkzaamheden daar waar mogelijk. Een jobcoach van Autismewerk.nl heeft kennis van de relevante huidige wet en regelgeving en kan werkgever en werknemer hierin bijstaan en adviseren.

Jobcoaching is een voorziening vanuit het UWV of de gemeente en wat in principe door iedereen aangevraagd kan worden. Cliënten dienen deze zelf bij de juiste instantie aan te vragen. Autismewerk.nl kan cliënten hierin ondersteunen en adviseren. Of het UWV of de gemeente ook daadwerkelijk de voorziening jobcoaching toekent is individueel afhankelijk.

Wanneer het UWV of de gemeente de voorziening toekennen en Autismewerk.nl hiervoor willen inkopen draagt Autismewerk.nl de zorg voor de administratieve afhandeling.

Jobcoaching kan ook door bedrijven gefaciliteerd worden voor de eigen werknemer wanneer zij dat nodig achten en de voorziening niet door instanties vergoed worden. Bedrijven kopen Autismewerk.nl dan zelf in.