Arbeidstoeleiding

Bij arbeidstoeleiding (re-integratie) kijken we bij Autismewerk.nl naar veel verschillende aspecten die van belang zijn voor een succesvolle plaatsing van een werknemer met autisme bij een passende werkgever. We onderzoeken onder andere de mogelijkheden van de cliënt op het gebied van werkvaardigheden, scholingsbehoeften en arbeidswensen. Als iemand een zeer grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, behoort ook sociale activering tot de mogelijkheden. We helpen bij het zoeken naar een passende stage- of werkplek. En natuurlijk zorgen wij voor ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen voor werkgever en werknemer.