Sociale activering

Sociale Activering is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van competenties om daarna doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Het gaat in eerste instantie om de maatschappelijke participatie te verhogen en om het doorbreken van sociaal isolement. Tijdens de Sociale Activering staat het opdoen van werkervaring en het oefenen met basale werknemersvaardigheden voorop.

Sociale Activering is bedoeld voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die, door problemen op één of meerdere leefgebieden, belemmeringen hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het betreft mensen die in een sociaal isolement zijn gekomen of dreigen te raken.

Autismewerk.nl werkt in het kader van Sociale Activering samen met Dierenpark Zie-ZOO.