Werk

Bij Autismewerk.nl staan mens, werk en inkomen centraal. We hebben ons gespecialiseerd in bemiddeling, begeleiding, ondersteuning en het geven van advies aan mensen met autisme en hun omgeving. We werken nauw samen met het UWV, gemeenten en bedrijven. Dat doen we vanuit verschillende re-integratietrajecten, afhankelijk van de hulpvraag en/of opdracht. We onderzoeken daarbij samen vanuit welke financiering welk traject ingezet kan worden.

Onze jobcoaches zijn gespecialiseerd in het bieden van coaching, met oog voor autisme, aan werknemer en werkgever. Autismewerk.nl biedt naast re-integratie en jobcoaching ook uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, outplacement en sociale activering. Bij de trajecten wordt eventueel één van onze arbeidsdeskundigen ingeschakeld. Autismewerk.nl is een door ‘Blik op Werk’ erkend re-integratiebedrijf.

Autismewerk.nl is een erkend re-integratiebedrijf en gespecialiseerd in de arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding van mensen met autisme en hun omgeving. We bieden de volgende producten:

• Re-integratie
• Jobcoaching
• Sociale activering (o.a. in samenwerking met Dierenpark Zie-ZOO te Volkel)
• Uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
• Outplacement
• Adviseren en coachen van werkgever en werknemer om uitval of verzuim te voorkomen.

Dit doen wij door nauw samen te werken met alle betrokkenen in het netwerk van de werknemer met autisme.