Tegelen: Keramiekstraat

Nieuw wooninitiatief in Steyl – Tegelen

Beschermd en begeleid wonen voor mensen met Autisme of met een aanverwante beperking.
Er zijn nog plaatsen vrij voor mensen met een WLZ – indicatie

Het Regionaal Autisme Centrum realiseert – in samenwerking met woningcorporatie Antares –
een nieuw wooninitiatief aan de Keramiekstraat in Steyl.
Verwachte oplevering is eind 2018. De woningen vallen onder de sociale huur, waardoor de regeling huurtoeslag van toepassing is.

In De Limburger van 8-9-2018 stond een paginagroot artikel over dit woonproject.

Download het artikel door rechts te klikken op “Artikel De Limburger”.

Autismebegeleiding.nl