Groepsbehandelingen 18+

Heb je een diagnose Autismespectrumstoornis of een aanverwante neurobiologische ontwikkelingsstoornis en wil je meer weten over wat dit voor jou betekent? Tijdens Psycho-educatie leer je meer over deze diagnose en over jezelf. Daardoor krijg je meer inzicht in hoe je in elkaar zit en hoe je om kan gaan met problemen. 

Groepsbehandeling Psycho-educatie is bedoeld voor de volwassene met een Autismespectrumstoornis die zijn of haar kennis en inzicht wil vergroten in wat een dergelijke diagnose voor hem of haar betekent.
Tijdens de groepsbehandeling komen verschillende thema’s aan bod, o.a. de theorie rondom verklaringsmodellen (zoals Theory of Mind, executieve functies, prikkelverwerking). Ook worden thema’s en dilemma’s besproken rondom het hebben van een Autismespectrumstoornis en is er ruimte om hierover met elkaar te praten en elkaar tips te geven. Ook sluit er eenmaal een ervaringsdeskundige aan. 

Er wordt altijd gevraagd om een belangrijke andere (bijvoorbeeld familielid) mee te nemen naar de bijeenkomsten. Zo krijgt jouw omgeving ook meer inzicht in jou en kan deze persoon ondersteunend zijn bij het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk.

Psycho-educatie


Meer inzicht in hoe je in elkaar zit en hoe je om kan gaan met problemen

Cognitieve Gedragstherapie


Meer grip op je gedachten krijgen

Somberheid, angst, paniek, irritatie, woede en spanning. Je eigen gedachten en gevoelens kunnen je behoorlijk in de weg zitten. Herkenbaar? Dat is vervelend en het helpt je niet. Met cognitieve gedragstherapie krijg je meer grip op je gedachten. Daardoor kun je problemen beter hanteren.


Groepsbehandeling Cognitieve Gedragstherapie is bedoeld voor volwassenen met een Autismespectrumstoornis die klachten ervaren als depressie, angst en/of en negatief zelfbeeld. Je leert om de samenhang te begrijpen tussen gebeurtenissen, de gedachten daarover en de gevoelens die hieruit voortkomen. Je leert technieken om de automatische manier van denken in bepaalde situaties te veranderen. Bijvoorbeeld door de gedachten ‘kritisch te bevragen’. Ook kun je leren om in de praktijk te toetsen of je gedachten kloppen. 

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijg je uitleg over de theorie. Die koppelen we aan ervaringen uit de praktijk. Je krijgt ook thuisopdrachten.

Is er binnen jullie relatie sprake van moeizame communicatie? Voelen jullie je onmachtig om dichter bij elkaar te komen, terwijl jullie dit wel willen? Met deze groepsbehandeling leer je weer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Gelijkwaardigheid binnen de relatie is een uitgangspunt.
Groepsbehandeling Communicatie en ASS in de relatie is bedoeld voor stellen die het beste uit hun relatie willen halen. Voorwaarde is dat er bij één van de twee een Autismespectrumstoornis is vastgesteld. Het is de bedoeling dat je allebei bereid bent om elkaars mogelijkheden en moeilijkere punten onder ogen te zien en hierover in gesprek wilt gaan. Zo kan begrip voor elkaar en de onderlinge communicatie verbeteren. Door zaken met elkaar te bespreken aan de hand van opdrachten, weer leren om naar elkaar te luisteren, maar ook te zeggen wat je zelf bedoelt. Gelijkwaardigheid binnen de relatie is uitgangspunt. Er wordt geoefend in het afstemmen op elkaar, zodat het onderlinge begrip en de communicatie verbeteren.

Communicatie en ASS in de relatie

Gelijkwaardig-heid binnen de relatie is een uitgangspunt

Stressregulatie

Meer rust in je hoofd en stress verminderen

Wil je graag leren hoe je om kan gaan met spanning en stress? Middels meditatietechnieken leer je stress te verminderen en meer rust in je hoofd te krijgen. Ook leer je hoe je de cyclus van negatieve gedachten en gevoelens kan doorbreken. Ook leer je om lichamelijke en/of psychische grenzen beter aan te voelen.

Groepsbehandeling Stressregulatie is bedoeld voor volwassenen met een Autismespectrumstoornis die bijvoorbeeld somberheidsklachten hebben. Of moeite met het loslaten van gedachten. Of overprikkeld en/of overbelast zijn.  En die moeite hebben om bij zichzelf de lichamelijke en psychische grenzen aan te voelen
Tijdens de bijeenkomsten worden de oefeningen en meditaties samen geoefend. De oefeningen die je kunnen helpen worden besproken en er wordt gekeken hoe je deze eigen kan maken. Het oefenen wordt gedaan aan de hand van audiofragmenten.   

Wil je graag meer leren over inlevingsvermogen (Theory of Mind) en sociale vaardigheden? Tijdens deze groepsbehandeling wordt je ondersteund om deze vaardigheden aan te leren en te versterken. Groepsbehandeling Sociale Cognitie (TOM) en Sociaal Gedrag is bedoeld voor volwassenen met een Autismespectrumstoornis die hun inzicht op het gebied van Theory of Mind en sociale vaardigheden willen vergroten en hiermee aan de slag willen gaan.
Tijdens de bijeenkomsten wordt stil gestaan bij onderwerpen zoals het voeren van gesprekken, herkennen van emoties en lichaamssignalen, assertiviteit en vriendschappen. Je verbetert hiermee je inzicht in Theory of Mind en je sociale vaardigheden. 

Sociale cognitie (TOM) en Sociaal gedrag


Verbeter je inzicht in Theory of mind en je sociale vaardigheden

Acceptance and Commitment Therapy
 (ACT)

Krijg inzicht in je gedrag en de daarbij horende denkpatronen

Herken jij het om regelmatig vast te zitten in je gedachten, waardoor je moeilijk tot dingen komt die daadwerkelijk belangrijk voor je zijn? Voelt veel in jouw leven als ‘moeten’ in plaats van ‘willen’? 

Binnen de groepsbehandeling Acceptance and Commitment Therapy staan o.a. deze thema’s centraal. Jij, als deelnemer aan deze behandeling, leert inzicht krijgen in jouw gedrag en de daarbij horende denkpatronen. Wellicht lukt het je om tijdens de bijeenkomsten wat meer ruimte te gaan ervaren, waardoor ineens andere keuzes tot de mogelijkheden gaan behoren. De focus ligt op doen en ervaren in plaats van blijven analyseren van de oorsprong van klachten. Hoe kan je omgaan met de tegenslagen op je pad en daarbij op een meer mildere manier naar jezelf kijken? Samen met de behandelaren en overige groepsleden wordt er gekeken hoe jij hier een start mee kan maken. 

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.