Aanmelden

Let op!

Aanmelden kan alleen telefonisch

Voor aanmelding bij het Regionaal Autisme Centrum is een “indicatie”, “verwijzing” of “beschikking” nodig.

Voor aanmelden bel:

Bereikbaarheid Clientbureau:

Maandag t/m donderdag:
van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur.

Vrijdag: van 9.00 – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.

Voor cliënten

Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) is een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg organisatie voor mensen met autisme. Onze zorgprofessionals hebben veel kennis over autisme (Autismespectrumstoornis, ASS) en de gevolgen daarvan op het functioneren bij mensen van alle leeftijden.

Heb je hulp nodig? Maak dan eerst een afspraak met je huisarts en bespreek je klachten.
Je huisarts helpt eerst zelf waar mogelijk en kan daarbij vaak gebruik maken van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).  Wanneer de problemen meer aandacht nodig hebben kan de huisarts doorverwijzen naar een zorgaanbieder in de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Aanmelden bij het RAC kan:

•  Als er sprake is van een Autismespectrumstoornis (ASS). 

•  Voor nadere diagnostiek bij een vermoeden van een ASS. 

•  Als er hulpvragen zijn voor gespecialiseerde ASS begeleiding.

•  Als er hulpvragen zijn voor gespecialiseerde ASS behandeling.

Vanuit het idee: ‘Beter worden doe je thuis’ begeleiden wij waar mogelijk cliënten in de eigen omgeving. De behandeling werkt intensief samen met de begeleiding en omgeving zodat alles goed op elkaar aansluit. Als het nodig is, gaan we samen met jou op zoek naar passende woon- of werkomgeving en gaan we desgewenst de samenwerking aan met andere (zorg)organisaties.


Voor verwijzers

Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) is een gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg instelling in de regio midden en oost Brabant en noord Limburg.  Onze zorgprofessionals hebben veel kennis over autisme (Autismespectrumstoornis, ASS) en de gevolgen daarvan op het functioneren bij mensen van alle leeftijden.

Wanneer de problemen van de cliënt met ASS meer aandacht nodig hebben kan u de cliënt aanmelden bij het RAC.

Cliënten kunnen aangemeld worden bij het RAC:

• Als er sprake is van een Autismespectrumstoornis (ASS).

• Voor nadere diagnostiek bij een vermoeden van een ASS.

• Als er hulpvragen zijn voor gespecialiseerde ASS begeleiding.

• Als er hulpvragen zijn voor gespecialiseerde ASS behandeling.


Onze expertise is autisme. Wij kunnen cliënten niet in behandeling nemen als:

• comorbiditeit specifieke andere expertise vereist; in uitzonderingsgevallen kunnen we in samenwerking behandelen.

• Sprake is van recidiverend delict-gevaarlijk gedrag.

• Sprake is van een IQ < 70. Een IQ tussen de 70 – 85 gaat in overleg.

• Sprake is van crisisgevoeligheid (Het RAC werkt ambulant en heeft geen klinische mogelijkheden).

Bij vragen of voor overleg kun je contact opnemen met een collega van het cliëntbureau.


Bij vermoeden van ASS:

Zijn er signalen die duiden op een vermoeden van ASS dan kunt u als verwijzer een CIA (Case Identification Autismespectrumstoornis) invullen. De CIA helpt u, de cliënt en ons om ervoor te zorgen dat een verwijzing op zijn plaats is. Bij deze de link voor de CIA:  https://www.regionaalautismecentrum.nl/cia-voor-verwijzers/

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.