HR & Personeel

Onze HR afdeling bestaat uit een professioneel team, zij ondersteunen medewerkers en ZZP-ers in alle vragen met betrekking tot hun dienstverband, salariëring, opleidingsmogelijkheden en veel meer.

Onze HR-mensen zijn (mede)verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en ontwikkelen van medewerkers binnen het Regionaal Autisme Centrum (RAC).

Hun motto is voor iedereen; werken met plezier!

Ben jij op zoek naar een leuke stageplek, MBO, HBO, UNIVERSITEIT neem dan contact op met mij. 

Je kunt me bellen via 0492- 79 29 79 of stuur een mailtje naar HR@regionaalautismecentrum.nl

 

Andrea & Senne vertellen je waarom het goed werken is bij het RAC.

Het belangrijkste is toch dat je prettig naar je werk komt, je goed voelen op je werk!

Heb je nog vragen aan Andrea of Senne?

Je kunt bellen 0492- 79 29 79 of stuur een mailtje naar HR@regionaalautismecentrum.nl

Duidelijke en open communicatie

HR, ook wel P&O afdeling (Personeel & Organisatie) of personeelszaken genoemd

is het vakgebied van mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de processen van organisatie- en personeelsontwikkeling. Onze HR-afdeling is een onmisbare afdeling die verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het belangrijkste kapitaal van het RAC: ons personeel.

De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat medewerkers het belangrijkste kapitaal van je organisatie zijn. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en daarom is het meer dan ooit van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, maar zeker ook te behouden. 

Aan ons de taak om de personeelsproblemen en behoeftes van het RAC te herkennen en daar samen met de leidinggevenden en de OR oplossingen voor te bedenken. Zo dragen wij er zorg voor dat medewerkers op het juiste tijdstip op de juiste plek zitten, waar zij optimaal kunnen presteren. 

Deze tijd, coronatijd vraagt extra aandacht. 

Al vanaf maart 2020 zijn de arbeidsomstandigheden anders. Thuiswerken, beeldbellen, werken op kantoor of bij de cliënt als het echt niet anders kon, vraagt om flexibiliteit van onze medewerkers. 

Wij hebben een belangrijke taak hierbij, het ondersteunen van personeel bij vragen, het zorgen voor die middelen die nodig zijn om onze cliënten nog steeds optimale zorg te verlenen.

En natuurlijk de communicatie naar onze medewerkers toe. 

Communicatie, ICT en HR van het RAC trekken hierin gezamenlijk op. Geen aparte afdelingen maar een groep mensen met hetzelfde doel: duidelijke, open communicatie naar al onze medewerkers.

   

Ivonne van den Boom • HR adviseur

Regionaal Autisme Centrum en Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Sinds 2017 is het Regionaal Autisme Centrum (autismebegeleiding.nl) een PSO-gecertificeerde organisatie. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, Dit kwaliteitskenmerk geeft inzicht in de mate waarin een organisatie meer dan gemiddeld sociaal onderneemt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op organisatieniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. 

Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers, van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. De PSO-methode stimuleert dat dit op een kwalitatief goede en duurzame wijze wordt gerealiseerd. 

In haar missie en visie geeft het Regionaal Autisme Centrum aan te staan voor het ‘bieden van passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden’. Autisme wordt hierbij gezien als bijzonderheid. Deze bijzonderheid loopt door in alle levensfasen en dus ook tijdens het werkzame leven van de persoon. Dat is ook de reden dat de PSO zo’n grote betekenis heeft voor het RAC: personen met een bijzonderheid (op allerlei gebied) helpen zich te kunnen manifesteren in hun werk en zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie.

Meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen kun je vinden op: https://www.pso-nederland.nl/

Aanmelden voor wonen

Je kunt je aanmelden voor wonen zonder beschikking. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Europaweg 97
5707 CL  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Ons clientbureau  is telefonisch bereikbaar van:
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.30 uur.