Sinds 25 mei 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde wetten over privacy gelden in de hele Europese Unie. Hieronder kun je lezen hoe wij omgaan met cliëntenrechten en de bescherming van je privacy.

Welke gegevens verwerken wij?

Er zijn verschillende redenen waarom wij je gegevens mogen verwerken. Bijvoorbeeld een wettelijke plicht of je toestemming. Bij een wettelijke plicht kun je denken aan je medische dossier. Op basis van de wet zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden. Daarnaast kun je bij een wettelijke plicht ook denken aan de gegevens die we aan de zorgverzekeraar, gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg sturen. Zodat zij je zorg kunnen betalen. Is er geen reden voor het verwerken van gegevens? Dan vragen we toestemming aan je om gegevens bij een ander op te vragen of om gegevens aan een ander te verstrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het informeren van je familie. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing om toestemming te geven.

Wij zorgen ervoor dat we alleen die gegevens verwerken die wij mogen verwerken.

Het doel waarmee wij gegevens verwerken is goede en juiste zorg leveren.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Volgens de eisen en richtlijnen van de wet.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Volgens de wet moeten we je gegevens 20 jaar bewaren. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De periode van bewaren start op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. Voor dossiers van minderjarigen start deze termijn als de cliënt meerderjarig  (18 jaar) wordt.

De Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz die tot en met 31-12-2019 werkzaam was) én op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz die vanaf 1-1-2020 geldt), bepaalt dat we het dossier na het einde van de maatregel 5 jaar moeten bewaren. Deze gegevens mogen we niet eerder vernietigen. Zelfs niet op jouw verzoek.


Rechten met betrekking tot je (medisch) dossier

Je hebt de volgende rechten over je (medisch) dossier:


Inzage in je dossier

Wil je je dossier inzien? Vraag het je behandelaar of begeleider. Je mag het inzien met de behandelaar of begeleider erbij. Zo kan hij of zij zaken in het dossier toelichten. Gegevens van en over anderen mag je niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als je je dossier inziet.

Wil je weten welke hulpverleners je dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kun je een inzage-overzicht opvragen. In beide gevallen geldt: als je nog in behandeling bent kun je een verzoek indienen bij je behandelaar of begeleider. Ben je niet meer in behandeling of begeleiding? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar privacy@regionaalautismecentrum.nl

Een kopie krijgen

Je kunt in principe kosteloos een kopie krijgen van je (medisch) dossier. Er bestaan situaties waarin wij – in alle redelijkheid – wel kosten in rekening mogen brengen. Of je verzoek om een kopie mogen weigeren. Bijvoorbeeld wanneer je om meer dan een kopie van alle gegevens vraagt. We maken in het dossier een aantekening dat je een kopie hebt ontvangen.

Ben je nog in behandeling of begeleiding? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar of begeleider. Ben je niet meer in behandeling of begeleiding? Gebruik dan deze link om het aanvraagformulier te downloaden. 


Correctie en toevoeging

Vind je dat gegevens feitelijk onjuist in je dossier staan? Dan kun je de behandelaar of begeleider vragen deze te corrigeren. Ook kun je je verklaring in het dossier laten opnemen. Is je behandelaar of begeleider het niet met je eens? Dan kan hij of zij je verzoek weigeren. Maar je moet dan wel weten waarom. 


Vernietiging

Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier vernietigen vragen we je een verklaring te ondertekenen. Daaruit blijkt dat je het besluit tot vernietigen vrijwillig en bewust van alle gevolgen hebt genomen. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietigen te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz, tot 31-12-2019) of op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz, vanaf 1-12020) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.

Ben je nog in behandeling of begeleiding? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar of begeleider. Ben je niet meer in behandeling en wil je een verzoek indienen tot vernietiging stuur dan een e-mail naar privacy@regionaalautismecentrum.nl


Gegevens overdragen

Je hebt het recht hebt om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht geldt niet voor het hele medische dossier. De persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt kun je meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je indirect hebt verstrekt. 


Beperken van de verwerking

Je hebt het recht om ons te vragen je dossier voor bepaalde medewerkers af te schermen.


Termijn

We geven zo snel mogelijk gehoor aan een verzoek. Uiterlijk binnen één maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kunnen we die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat we aan het verzoek voldoen vragen we naar een geldig legitimatiebewijs.

Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen we deze termijn overschrijden. Indien bijvoorbeeld de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met jouw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding gaan we over tot vernietiging.

 

Privacyverklaring

Bovenstaande zaken vind je samengevat in onze privacyverklaring. Wil je deze lezen gebruik dan deze link. 


Wetenschappelijk onderzoek

Soms doen wij wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om onze behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen we gegevens – zonder de namen van cliënten – nodig hebben.

In sommige gevallen zijn gegevens zo bewerkt dat je niet meer kunt zien om welke cliënt het gaat. Of is het vragen van toestemming niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij statistische gegevens. In dat geval vragen we geen individuele toestemming.


Vragen?

Wij hebben een medewerker ‘gegevensbescherming’ in dienst. Die zorgt ervoor dat je privacy goed geborgd wordt. Heb je een klacht over zaken die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens? Of met het uitoefenen van je rechten? Dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Je kunt deze medewerker mailen via: privacy@regionaalautismecentrum.nl

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met of een klacht indienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanmelden voor wonen

Je kunt je aanmelden voor wonen zonder beschikking. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.