Kwaliteit

Vanuit onze visie willen wij onze cliënten kennen en maken wij gebruik van de juiste mensen en middelen om ervoor te zorgen dat cliënten veranderende uitdagingen het hoofd kunnen bieden. 

Wij willen de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg leveren, dat cliënten zich gehoord en veilig voelen binnen onze organisatie en kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel is van ons werk.

Cliënten kunnen binnen onze organisatie in aanraking komen met meerdere hulpverleners en verschillende afdelingen. Dit vraagt om een optimale afstemming en samenwerking.

Samen

Wij stemmen zorg af op de behoefte van de cliënt en wij proberen ervoor te zorgen dat de cliënt binnen de organisatie zo veel mogelijk één aanspreekpunt heeft. 

We horen graag de mening van onze cliënten, voeren daarom een tevredenheidsonderzoek uit, vragen actief naar de tevredenheid tijdens een begeleidings- of behandelingstraject en stemmen natuurlijk regelmatig af met onze cliëntenraad.

Veilig

Wij zorgen ervoor dat we de risico’s kennen en maatregelen nemen om deze te verkleinen.

Zo gaan wij zorgvuldig om met gegevens en zorgen ervoor dat deze beveiligd zijn.

Ook hebben wij een meldingsprocedure voor incidenten, waarmee onze preventiemedewerker overzicht heeft en in kan zetten op verbetering van veiligheid voor zowel cliënten als medewerkers.

Cliënten kunnen ten alle tijde melden als ze zich niet veilig voelen of een klacht hebben. Natuurlijk adviseren wij om eerst met de eigen hulpverlener daarover het gesprek te voeren. Als dat geen oplossing biedt, kunnen cliënten terecht bij de bij het secretariaat directie. Leidt dit nog niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen cliënten terecht bij het Klachtenportaal zorg. 

Keurmerk HKZ

Om onze kwalitatieve werkwijze te borgen hebben we met elkaar afspraken gemaakt en deze vastgelegd, in allerlei documenten zoals protocollen en processen: ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Ook zorgen wij voor bevoegd en bekwaam personeel door middel van scholing. 

Om ervoor te zorgen dat wij dit alles goed geregeld hebben en altijd blijven kijken naar wat er beter kan, wordt ons kwaliteitsmanagementsysteem door een externe organisatie getoetst.

Wij zijn er trots op dat wij al jaren HKZ gecertificeerd zijn.

Het keurmerk is een belangrijke bevestiging van het feit dat wij onze afspraken goed hebben vastgelegd en nakomen. Het houdt ons daarnaast scherp om het altijd beter te willen doen en te blijven innoveren zodat zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft.

PSO Keurmerk

Het PSO Keurmerk wordt uitgegeven door PSO Nederland en maakt zichtbaar dat wij als organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook dit wordt voortdurend getoetst.

Kwaliteitsstatuut

Het Regionaal Autisme Centrum heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessional binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt je onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond de behandeling. 

met de eigen hulpverlener daarover het gesprek te voeren. Als dat geen oplossing biedt, kunnen cliënten terecht bij de bij het secretariaat directie. Leidt dit nog niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen cliënten terecht bij het Klachtenportaal zorg. 

Binnenkort vind je hier het eerste Kids Nieuws!

Aanmelden voor wonen

Je kunt je aanmelden voor wonen zonder beschikking. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Hoofdkantoor:

Europaweg 97
5707 CL  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.