Missie en Visie

Autisme? Regionaal Autisme Centrum!

Het Regionaal Autisme Centrum biedt passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden.

Daar waar en wanneer dat nodig is.

Dát is onze missie.

 

Visie:

Aan onze missie ligt een visie ten grondslag waarin autisme niet gezien wordt als een stoornis die behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid. Een bijzonderheid die benaderd wordt vanuit de levensloop en op alle levensgebieden. Autisme is immers pervasief, van invloed op alle levensgebieden. Je wordt ermee geboren waarna het een onderdeel van je is en blijft. Autisme verdwijnt helaas niet maar je kunt er wél mee leren omgaan. Absoluut. Daarbij kent iedere fase in het leven zijn eigen uitdagingen. En daar komt onze kracht om de hoek kijken: onze levensloopbenadering. Wij kennen onze cliënten, hun dossier, hun uitdagingen en hebben, in iedere fase van hun leven, de juiste mensen en middelen om ervoor te zorgen dat cliënten veranderende uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

 

Kernwaarden:

• Samen
• Eigen kracht
• Professionaliteit
• Perspectief

Professioneel, vanuit eigen kracht, in samenwerking en met perspectief!