Missie en Visie

Missie:

Het Regionaal Autisme Centrum biedt passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden. Daar waar en wanneer dat nodig is. Dat is onze missie.

Visie:

Aan onze missie ligt een visie ten grondslag waarin autisme niet gezien wordt als een stoornis die behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid. Een bijzonderheid die benaderd wordt vanuit de levensloop en op alle levensgebieden. Autisme is immers pervasief, van invloed op alle levensgebieden. Je wordt ermee geboren waarna het een onderdeel van je is en blijft. Autisme verdwijnt helaas niet maar je kunt er wél mee leren omgaan. Absoluut. Daarbij kent iedere fase in het leven zijn eigen uitdagingen. En daar komt onze kracht om de hoek kijken: onze levensloopbenadering. Wij kennen onze cliënten, hun dossier, hun uitdagingen en hebben, in iedere fase van hun leven, de juiste mensen en middelen om ervoor te zorgen dat cliënten veranderende uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Kernwaarden:

In ons volledige ondersteuningsprogramma en bij alle mensen die in onze organisatie werken, zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

• We werken vanuit eigen kracht en eigen regie van onze cliënten.
• We werken professioneel en bieden perspectief aan onze cliënten.
• We werken samen vanuit verbinding met cliënten en partners.
• We erkennen de talenten en de authenticiteit van cliënten en medewerkers.
• Kwaliteit staat centraal.