Privacy

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Doel van de nieuwe wet is dat organisaties nóg veiliger en secuurder met persoonsgegevens omgaan.

Voor het Regionaal Autisme Centrum als organisatie betekent de Wet AVG dat er op structurele wijze aandacht is voor privacy en de rechten en plichten van cliënten en medewerkers.

Bij het Regionaal Autisme Centrum worden persoonlijke gegevens voortaan volgens de eisen van de Wet AVG verstuurd via een extra beveiligde applicatie: Zorg Messenger. Tevens is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Heb je vragen over privacy? Stel dan je vraag aan onze Functionaris Gegevensbescherming, mail naar privacy@regionaalautismecentrum.nl.

Wil je meer weten over ons privacyreglement? Je kunt het reglement rechts downloaden.