Privacy

Natuurlijk moeten je gegevens bij het Regionaal Autisme Centrum veilig zijn. Dat is vanzelfsprekend. Bij privacy gaat het niet alleen om geheimhouding maar om veel meer. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, afgekort de AVG van kracht. Deze wet vervangt de oude ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. 

Voor onze organisatie betekent dit o.a. dat er op structurele wijze aandacht zal zijn voor privacy en de rechten en plichten van cliënten en medewerkers. Bas Kamer is aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Zijn taak is het o.a. om binnen onze organisatie te zorgen voor bewustwording m.b.t. het onderwerp privacy en het implementeren van de nieuwe wetgeving AVG.

Heb je vragen over privacy? Je kunt Bas bereiken via privacy@regionaalautismecentrum.nl.

Misschien ben je geïnteresseerd in ons privacy reglement?  Via de button kun je alvast de privacy cliëntenbrochure downloaden.

Wil je nog meer weten, vraag dan gerust het privacy reglement op bij het Regionaal Autisme Centrum.