Werk

Autismewerk.nl is de Arbeidstak binnen het Regionaal Autisme Centrum.

Autismewerk.nl is gespecialiseerd in het re-integreren en coachen van mensen met een achtergrond in het Autisme Spectrum. Bij Autismewerk.nl staan mens, werk en inkomen centraal. We hebben ons gespecialiseerd in bemiddeling, begeleiding, ondersteuning en het geven van advies aan mensen met autisme en hun omgeving. Hierbij werken wij nauw samen met het UWV, gemeenten en bedrijven. Dat doen we vanuit verschillende coaching en re-integratietrajecten, afhankelijk van de hulpvraag en/of opdracht.

Autismewerk.nl werkt enkel vanuit opdrachten gefinancierd door UWV, gemeente of bedrijven.

Voor de cliënt is niet altijd helder of er voor hem een traject ingezet zou kunnen worden en bij welke instantie dat zij zich hiervoor moeten wenden. Autismewerk.nl zou hierin de cliënt gericht kunnen adviseren. Vervolgens is het aan de cliënt zelf om bij de aangewezen instantie een verzoek voor ondersteuning vanuit Autismewerk.nl en gericht op re-integratie neer te leggen.

Onze jobcoaches en re-integratiemedewerkers zijn gespecialiseerd in het bieden van coaching aan werknemer en werkgever, met oog voor autisme. Onze benadering is hoofdzakelijk individueel. Juist op deze wijze zijn wij in staat maatwerk te bieden. Autismewerk.nl biedt naast re-integratie en job-coaching ook uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, Outplacement en sociale activering. Bij de trajecten wordt eventueel één van onze eigen Arbeidsdeskundigen ingeschakeld.

Autismewerk.nl is een erkend re-integratiebedrijf en gespecialiseerd in de arbeidstoeleiding en arbeidsbegeleiding van mensen met autisme en hun omgeving.

Wij bieden de volgende producten in het kader van coaching en re-integratie:

  1. Arbeidstoeleiding (re-integratie)
  2. Arbeidsbegeleiding (jobcoaching)
  3. Sociale activering (o.a. in samenwerking met Dierenpark Zie-ZOO te Volkel)
  4. Outplacement
  5. Uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
  6. Adviseren en coachen van werkgever en werknemer om uitval of verzuim te voorkomen.

Dit doen wij door nauw samen te werken met alle betrokkenen in het netwerk van de werknemer met autisme.