Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter

Sinds 1996 is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen als hij arbeidsongeschikt is. Als die arbeidsongeschiktheid langer gaat duren rust op de werkgever de verplichting om alles in het werk te stellen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Dat kan in zijn eigen werk of in ander werk al dan niet aangepast of in werk bij een andere werkgever.

Hervatten in eigen werk of in ander werk al dan niet aangepast maar bij de eigen werkgever wordt ook wel Spoor 1 genoemd. Hervatten in werk bij een andere werkgever noemt men Spoor 2.

Autismewerk.nl beschikt over re-integratiemedewerkers die specifiek gericht zijn op het coachen en ondersteunen binnen Spoor 1 en/of Spoor 2. Zij hebben kennis van de wet en regelgeving die de Wet Verbetering Poortwachter met zich meebrengt voor een gedegen re-integratietraject.

Autismewerk.nl kan door het bedrijf of de organisatie ingekocht worden voor deze re-integratie dienstverlening. Bij aanvang van het traject wordt een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de vraagstelling. Ten tijde van het traject worden tussentijdse evaluatiemomenten ingepland tussen werkgever, werknemer en de re-integratiemedewerker.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter blijft de werkgever ten tijde van het traject regiehouder over het traject.

Autismewerk.nl beschikt ook over eigen Arbeidsdeskundigen. Zij kunnen werkgever en werknemer adviseren bij langdurige arbeidsongeschiktheid of preventief om (langdurig) arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Een Arbeidsdeskundige kan tevens ingekocht worden voor het verrichten van een gedegen en onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek.