Het Regionaal Autisme Centrum heeft een eigen cliëntenraad.
De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van al onze cliënten en dus voor de kwaliteit van zorg. De bevoegdheden die behoren bij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector zijn hier van toepassing. Als cliëntenraad vertegenwoordigen wij de algemene belangen van cliënten binnen het RAC. Wij komen hiervoor 4x per jaar samen voor overleg met de directie en adviseren wij de directie zo nodig tussentijds (gevraagd en ongevraagd). De onderwerpen waar wij ons zoal mee bezig houden zijn bijvoorbeeld de informatievoorziening naar cliënten, privacy en algemeen beleid van de kwaliteit van de zorg.

Wil je meer over de cliëntenraad weten of heb je ideeën hoe bijvoorbeeld de zorg beter kan, dan kun je een mailtje sturen naar clientenraad@regionaalautismecentrum.nl

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting

Even voorstellen

Hallo, wij zijn Ruud, Dennis, Joris en Michelle en vormen op dit moment samen de Cliëntenraad (CR) van het Regionaal Autisme Centrum (RAC). Als CR vertegenwoordigen wij de algemene belangen van cliënten binnen het RAC. Wij komen hiervoor 4x per jaar samen voor overleg met de directie en adviseren wij de directie zo nodig tussentijds (gevraagd en ongevraagd). De onderwerpen waar wij ons zoal mee bezig houden zijn bijvoorbeeld de informatievoorziening naar cliënten, privacy en algemeen beleid van de kwaliteit van de zorg. Wil je meer over de cliëntenraad weten, dan kun je onze folder lezen om een mailtje sturen naar cliëntenraad@regionaalautismecentrum.nl.

Hallo, ik ben Ruud en ik woon in Helmond. Ik ben inmiddels al heel wat jaren zelf cliënt bij het RAC (thuisbegeleiding). Twee jaar geleden heeft een vriend me overgehaald om lid te worden van de cliëntenraad toen hij ermee stopte. Om eerlijk te zijn wist ik toen ook niet dat er zoiets als een CR bestond en wat die dan deed, inmiddels weet ik natuurlijk wel beter. Ik probeer nu in de CR met name feedback te geven vanuit het oogpunt van de client m.b.t. o.a. documenten en beleid.

Ik probeer feedback te geven vanuit het oogpunt van de cliënt...

 – Ruud

Ik wil een spreekbuis zijn richting het RAC...

 – Dennis

Dag, ik ben Dennis en ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Ik woon sinds 2009 heel gelukkig in Helmond met mijn vrouw, 3 katten en 2 honden. Ik ben zelf sinds 2010 cliënt bij het RAC. In 2019 kwam ik een oproep tegen op de website dat de CR leden zocht, ik heb mij aangemeld en ik ben nu ook een lid van het team. Ik wil voor de cliënten een spreekbuis zijn richting het RAC onder andere met documenten en vragen die er ongetwijfeld zullen zijn richting het RAC.

Mijn naam is Joris en ik ben al een aantal jaar lid van de Cliëntenraad van het RAC. Mijn oudste zoon woont in een begeleid wonen project van het RAC. In de  Cliëntenraad probeer ik (met alle cliënten in mijn achterhoofd) om de cliënten een stem te geven bij de keuzes die er bij het RAC genomen worden. Hoe zou zo een keuze voor ‘de cliënt’ kunnen uitpakken? Wat kan er voor ‘de cliënt’ aan verbeterd worden? Altijd vanuit het perspectief van ‘de cliënt’ van het RAC.

Ik probeer cliënten een stem te geven bij de keuzes die er bij het RAC genomen worden...

 – Joris

Ik ben graag betrokken bij de besluitvorming van het organisatorisch en financieel beleid van het RAC bezien vanuit het perspectief van de cliënt ...

 – Michelle

Ik ben Michelle en als zus van één van de cliënten, woonachtig in een woonproject van het Regionaal Autisme Centrum, ben ik graag betrokken bij de besluitvorming van het organisatorisch en financieel beleid van het Regionaal Autisme Centrum, bezien vanuit het perspectief van de cliënt. 

In de periodieke overleggen met het Managementteam vind ik het belangrijk vanuit het cliëntperspectief over de ter tafel liggende beleidsbeslissingen te kunnen meepraten. 

In het jaarlijks gezamenlijk overleg met het Managementteam, de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad vind ik het erg interessant om het cliëntperspectief met hen te delen, maar ook om vanuit de andere perspectieven te kijken naar de organisatie van het Regionaal Autisme Centrum als geheel. 

Samen kunnen we het Regionaal Autisme Centrum blijven verbeteren in deze tijd van vele veranderingen in o.a. de wet- en regelgeving voor deze kwetsbare groep binnen onze samenleving.

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:

Ma- do: 9.00 uur – 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur – 16.00 uur.

Op vrijdag alleen in de ochtend van 9.00 uur – 12.30 uur.

Bel a.u.b. binnen de tijden dat het cliëntbureau bereikbaar is.