Klachten

Natuurlijk doen we alles eraan om de best mogelijke zorg te bieden, maar het blijft mensenwerk. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent.  Voor ons is dat belangrijk om te weten, want dan kunnen we proberen er iets aan te doen. 

Bespreek het daarom direct met jouw hulpverlener als je niet tevreden bent. Als dat het probleem niet heeft opgelost, dan vind je onderstaand informatie over hoe je je onvrede met ons kunt delen. Na het ontvangen van een klacht wordt er zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 6 weken gereageerd.

Heb je een klacht? Meld het ons!

Alle medewerkers van het Regionaal Autisme Centrum streven ernaar om je de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht hebt over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, het gedrag van medewerkers, procedures of andere zaken rondom het Regionaal Autisme Centrum. Wij verzoeken je dit te melden, want dan kunnen we er wat aan doen.  

Elk bericht dat bij het Regionaal Autisme Centrum binnenkomt waarin je aangeeft ontevreden te zijn, wordt behandeld als een klacht. 

 

  • De voorkeur heeft natuurlijk dat je je klacht eerst bespreekt met de betrokken medewerker. De betrokken medewerker onderneemt in overleg met jou actie ten aanzien van de klacht. 
  • Indien de klacht hiermee niet voldoende is opgelost, neem dan telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact op met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Weet je niet wie de leidinggevende is, dan kun je dit navragen via het algemene nummer. De leidinggevende zal samen met jou proberen een oplossing te vinden. 
  • Indien je dit wilt, kan de leidinggevende je aanbieden een extern vertrouwenspersoon van Zorgbelang in te schakelen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft geheimhoudingsplicht en ondersteunt je door samen met jou te zoeken naar een passende informele oplossing.

Stap voor stap zoeken zullen we...

Samen zoeken naar oplossingen

Als je het niet eens bent met het resultaat dan kun je...

Bezwaar
maken

Na het ontvangen van een klacht wordt er zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 6 weken gereageerd. Als je het niet eens bent met het besluit of het resultaat van de door jou ingediende klacht, kun je schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit of resultaat. Op basis van dit bezwaar wordt de originele klacht opnieuw beoordeeld. De beslissing over het bezwaar wordt vervolgens binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan jou medegedeeld. 

Vervolg

Is de klacht na bovenstaande stappen niet voldoende opgelost en ben je nog niet tevreden, dan kun je de klachtenprocedure met een externe, onafhankelijk partij voortzetten. 

Je kunt dan zonder tussenkomst van het Regionaal Autisme Centrum direct contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg, zie voor meer informatie: www.klachtenportaalzorg.nl

Privacy

Alle schriftelijke registratie met betrekking tot de ingediende klacht wordt uiterlijk 2 jaar na afhandeling verwijderd uit ons systeem.

Aanmelden voor wonen

Voor meer inlichtingen of voor aanmelden bij het Regionaal Autisme Centrum 
bel maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur naar:

Waar ben je naar op zoek?

Zoek je iets op onze website en kun je het niet vinden? Misschien helpt onze zoekfunctie je wel verder. Kun je het dan alsnog niet vinden, neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Schootense Loop 2
5708 HX  Helmond
Nederland

Algemene mail
Clientbureau mail

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Stuur ons een e-mail

Neem telefonisch contact op

Het RAC is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 17.00 uur.

Ons clientbureau is telefonisch bereikbaar van:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur – 12.30 uur.
De receptie zal je doorverbinden. Vraag naar het clientbureau.